Освіта і наука

Готові дипломні роботи

Готові дипломні роботи - роботи, які були виконані нами раніше, тобто це не нові роботи під замовлення, а вже існуючі. Безкоштовний супровід для готових дипломних робот не надається.

Якщо необхідна гарантія і безкоштовні доробки - замовте нову роботу; при цьому ви отримаєте безкоштовний супровід (безкоштовні доробки).

Умови придбання готових дипломних робіт:

1. Повідомляєте про тему, отримуєте перелік наявних готових дипломів, потім плани робіт, що вас зацікавили, потім короткі відомості по тих дипломах, плани яких вас зацікавили. Далі обираєте одну роботу і отримуєте її фрагменти на пошту. Вивчаєте її. Якщо підходить - оплачуєте. Після надходження коштів отримуєте електронною поштою файл з дипломною роботою.

2. Готові дипломні роботи продаються на умовах "як є". В подальшому по готовим дипломним роботам ми не приймаємо зауваження і заявки на їх безкоштовну доробку. Факт здійснення замовником оплати за готову дипломну роботу означає безумовну згоду з цими умовами. Якщо вас цікавить дипломна робота з подальшими безкоштовними доробками, виконана виключно для вас, з урахуванням методички вашого вишу і ваших побажань - замовте у нас індивідуальне виконання дипломної роботи.

Вартість готових дипломних робіт складає 1000 грн. за дипломну роботу. А якщо купуєте дві готові дипломні роботи одночасно, то на другу отримуєте знижку 50%. Також пропонуємо партнерські ціни - спеціальна пропозиція для старост, викладачів вишів.


Всі роботи виконані нами раніше. В Інтернеті їх немає.

Каталог готових дипломних робіт, виконаних нами, дуже великий. Ми розбили його на сторінки. Але у списку наведені 4700+ готових дипломних робіт з понад 8000. Тому краще всього зробити запит і повідомити свою тему. Ми сформуємо перелік готових дипломних робіт і відправимо його вам.
Також ви можете відвідати наш каталог готових дипломних робіт:


Сторінка 4 списку готових дипломних робіт:


14000 Облік і аналіз наявності, руху та ефективності використання нематеріальних активів
14001 Правовий статус комерційних банків
14002 Оцінка впливу трудових ресурсів та засобів праці на виконання виробничої програми
14003 Дослідження впливу факторів на формування собівартості перевезень
14004 Відповідальність за господарські правопорушення
14005 Удосконалення обліку і розробка системи аналізу і зовнішнього аудиту розрахунків підприємства з бюджетом з податку на прибуток
14006 Механізми реалізації державної туристичної політики у Франції та Україні
14007 Державно-правові засади громадянського суспільства
14008 Формування системи мотивації праці на підприємстві
14009 Планування міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом
14010 Управління міжнародними перевезеннями вантажів автомобільним транспортом
14011 Актуальні проблеми спільного підприємництва в Україні
14012 Інтермодальні перевезення вантажів у зовнішньоекономічних операціях
14013 Облік, аудит і аналіз грошових коштів та їх потоків
14014 Організаційно-управлінське забезпечення захисту комерційної таємниці на підприємстві
14015 Управлінські рішення на підприємстві та шляхи їх оптимізації в умовах адаптації до змін ринкового середовища
14016 Формування системи закупівельної логістики торгівельного підприємств за сучасних умов господарювання
14017 Підвищення конкурентноздатності оптово-роздрібного підприємства на внутрішньому ринку продовольчих товарів
14018 Вдосконалення технологій менеджменту торговельного підприємства
14019 Шляхи покращення управління фінансовою діяльністю ТОВ
14020 Сучасний стан законодавчого регулювання цінними паперами та фондовим ринком в Україні
14021 Комунальні підприємства, їх статус та господарська діяльність
14022 Обгрунтування конкурентної позиції торгівельного підприємства
14023 Демократія як форма розвитку цивілізації
14024 Організація управління фінансами в бюджетній установі та напрямки її удосконалення
14025 Оцінка, організація обліку, контролю і аналізу зобов'язань
14026 Облік, аудит, аналіз готової продукції та її реалізації на прикладі підприємства
14027 Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в транзитивній економіці
14028 Розслідування статевих насильницьких злочинів, коли особа винного невідома
14029 Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства
14030 Облік, аналіз і аудит готової продукції та її реалізації
14031 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства
14032 Міжнародні лізингові операції та шляхи їх розвитку
14033 Організація торгово-технологічного процесу в універмазі та шляхи його удосконалення
14034 Аудит та оцінка кредитоспроможності виробничого підприємства
14035 Організація процесу митного оформлення непродовольчих товарів
14036 Ефективність управління експортними контрактами в сфері зовнішньоекономічної діяльності
14037 Підвищення ефективності використання основних фондів
14038 Виробнича програма підприємства та шляхи її удосконалення
14101 Тенденції розвитку інформаційних технологій в Україні (менеджмент)
14102 Діяльність комерційних банків в сфері обслуговування корпоративних клієнтів
14103 Особливості процесу правотворчості в Україні
14104 Процентна політика комерційного банку
14105 Аналіз державного регулювання економіки України
14106 Продуктивність праці персоналу торговельного підприємства та резерви її підвищення
14107 Московська і Тегеранська конференції 1943 р. та їх вплив на хід Другої світової війни
14108 Державні гарантії соціального забезпечення та надання соціальних допомог
14109 Облік та документальне оформлення нестач та пересортиць при надходженні від постачальників товару
14110 Сучасна регіональна економічна інтеграція
14111 Державне регулювання перестрахування в Україні
14112 Вдосконалення організаційної структури управління готельного комплексу "Україна", м. Київ
14113 Бенчмаркінг в системі управління підприємством
14114 Український парламентаризм в умовах державної незалежності
14115 Транспортно-експедиційний договір
14116 Планування підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
14117 Податок на прибуток в системі оподаткування підприємств
14118 Функції цивільного права
14119 Зміст та форми господарського договору
14120 Соціальна підтримка сімей з дітьми з особливими потребами
14121 Виконання судових рішень у цивільному судочинстві
14122 Удосконалення системи фінансового контролінгу на підприємстві
14123 Особливості управління господарською діяльністю іноземних представництв
14124 Облік, аналіз та аудит розрахунків за податком на прибуток
14125 Релігійно-філософський спадок Л. П. Карсавіна в контексті сучасного перфекціонізму
14126 Господарське право як галузева правова наука
14127 Регулювання платіжного балансу та його вплив на економічний розвиток
14128 Конфлікт на Балканах у 90-х роках (витоки, хід, завершення, прогнози на майбутнє)
14129 Надання страхових послуг в Україні
14130 Розробка рекламної кампанії підприємства
14131 Управління фінансовою діяльністю підприємства
14132 Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом (на прикладі ПрАТ СК „Інго-Україна”)
14133 Шляхи удосконалення підбору персоналу фірми
14134 Розробка та реалізація корпоративної стратегії (на прикладі ПрАТ СК „Інго-Україна”)
14135 Управління роздрібним бізнесом банку
14136 Формування корпоративної культури як механізм управління ЗЕД на підприємстві ПрАТ "Єврокар"
14137 Напрямки удосконалення фінансової стійкості підприємства
14138 Система віддаленого адміністрування регіональної мережі
14139 Грошові розрахунки в аграрних підприємствах в умовах ринкової економіки України
14140 Морфофункціональні параметри еритроцитів та зміни за умов фізичного навантаження
14141 Економічний механізм регулювання попиту і пропозиції на ринку зернових
14142 Формування політики антикризового фінансового управління
14143 Адміністративно-правовий статус громадян в управлінських відносинах
14144 Исследование технологий передачи данных стандарта СDMA
14145 Формування структур управління організаційних систем, адаптованих до ринкових умов
14146 Страхування врожаю сільськогосподарських культур та напрямки активізації ролі страхового захисту при здійсненні аграрних реформ
14147 Концепт "добра і зла" в Британських казках
14148 Система мотивування праці в менеджменті та напрямки її вдосконалення на прикладі ТОВ "Соло-люкс" (торгівля)
14149 Розробка та прийняття управлінських рішень на прикладі підприємства
14150 Особливості процесу правотворчості в Україні
14151 Зміни морфофункціональних параметрів еритроцитів периферичної крові при дії фізичних навантажень
14152 Економічна ефективність виробництва цукрових буряків та шляхи її підвищення
14153 Управління конкурентоспроможністю аптечних установ на прикладі Аптека №252 м. Боярка
14154 Впровадження сучасних лабораторних досліджень в лабораторному центрі (Військовий шпиталь м. Києва ГВКГ)
14155 Проблеми виконання договірних зобов'язань в енергетичний сфері
14156 Податок на прибуток підприємств і його роль в регулюванні економічних процесів
14157 Організаційно-економічні основи регулювання регіонального біржового ринку олійних культур
14158 Формування системи менеджменту матеріального забезпечення підприємства
14159 Діяльність посередницьких організацій в міжнародній комерційній діяльності
14160 Аналіз фінансового стану банків, як головний напрям покращення їх діяльності
14161 Оферта і акцепт в господарському праві
14162 Соціальна служба в Україні: шляхи удосконалення діяльності
14163 Цінова політика підприємства (на прикладі ПАТ "Фармак")
14164 Аналіз збуту продукції робіт, послуг
14165 Керівник як суб'єкт управління: особливості формування, тенденції розвитку, ефективність професійної діяльності
14166 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства і стратегія її забезпечення
14167 Фінансова політика, її зміст і вплив на соціально-економічні процеси
14168 Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства (на прикладі молокозаводу)
14169 Злиття та поглинання підприємства (на прикладі „Бош Сіменс Хаусгерете” та АТ "Норд")
14170 Конкурентоспроможність на ринку кредитних послуг
14171 Форми та методи державного регулювання та контролю господарської діяльності
14172 Аналіз та управління собівартістю продукції підприємства
14173 Формування та оцінка якості продукції на підприємстві
14174 Конкурентоспроможність та світовий досвід процесів злиття та поглинання кампаній
14175 Організація обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємства
14176 Бухгалтерський облік розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку
14177 Грошовий ринок і монетарна політика в Україні
14178 Соціалізація людини в умовах реформування українського суспільства
14179 Система оплати праці
14180 Облік, аналіз, аудит валютних операцій
14181 Інформаційний супровід політичних процесів
14182 Стратегія поведінки фірми при виконанні зовнішньоекономічної діяльності
14183 Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємств з використанням його рахунків в банках в національній валюті
14184 Казначейське обслуговування державного бюджету: теорія, практика, досвід
14185 Ефективність використання потенціалу підприємства та шляхи її підвищення
14186 Сучасна правова система України
14187 Державно-правові засади громадянського суспільства
14188 Організація і методика обліку, аналізу, аудиту розрахунків підприємства з оплати праці
14189 Імпортні операції на ринку послуг мобільного зв'язку
14190 Особливості психологічної діяльності менеджера в комерційній організації (на прикладі ТОВ "Ілта")
14191 Удосконалення систем управління персоналом з урахуванням досвіду зарубіжних організацій (на прикладі ТОВ "Корпорація Термінал")
14192 Управління формуванням витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції
14193 Методика та організація обліку діяльності суб’єктів малого підприємництва
14194 Стратегія розвитку підприємства з урахуванням зарубіжного досвіду (на прикладі ТОВ "Тринік-плюс")
14195 Організація та планування рекламної діяльності підприємства
14196 Розробка інвестиційного проекту підприємства
14197 Облік, аналіз і аудит операцій зі страхування
14198 Організаційні засади податкового обліку економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту сировини та матеріалів на підприємствах хлібопекарської промисловості
14199 Збутова політика підприємства на прикладі ПрАТ "Вінницяпобутхім"
14200 Фінансовий менеджмент на підприємстві
14201 Управління ризиками на підприємстві (на прикладі ТОВ "Анкон")
14202 Бухгалтерський облік фінансових інвестицій на підприємстві
14203 Роль інформації в політичному процесі
14204 Управління фінансовими ресурсами
14205 Дослідження фінансового менеджменту на промисловому підприємстві
14206 Стандартизація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: національні та міжнародні аспекти
14207 Мотивація трудової поведінки робітників (на прикладі ресторану)
14208 Видача та погашення позик комерційними банками
14209 Стратегія розвитку підприємства (на прикладі асоціації "Укренергозбереження")
14210 Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства
14211 Правове регулювання підприємницької діяльності юридичних осіб: порівняльний аналіз законодавства України з правом ЄС
14212 Розробка плану роботи з персоналом туристичного підприємства
14213 Управління персоналом акціонерного товариства
14214 Мотивація трудової поведінки робітників організації
14215 Організація обліку власного капіталу та аналізу ефективності його використання в господарській діяльності (на прикладі банку)
14216 Стандартизація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: національні та міжнародні аспекти
14217 Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування
14218 Небанківське кредитування підприємств
14219 Управління комерційною діяльністю підприємства (на прикладі НВФ "VD MAIS")
14220 Діагностика роботи психолога з вирішення конфліктів в організації
14221 Підвищення конкурентоспроможності підприємства при здійсненні експортних операцій (на прикладі ВАТ "Яготинський маслозавод")
14222 Особливості організації обліку та аналізу діяльності суб'єктів малого підприємства
14223 Обгрунтування необхідності і напрямків реструктуризації виробництва
14224 Суть та значення бюджету міста Біла Церква
14225 Методи оцінки персоналу організації (на прикладі ТОВ "Медіадрайф")
14226 Методика складання звіту про власний капітал, аналіз та аудит його статей
14227 Фондові біржі в ринковій економіці
14228 Вдосконалення організації роботи з кадровим резервом і планування трудової кар'єри
14229 Оптимізація товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту (на прикладі ПрАТ "ЗАЗ")
14230 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14231 Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом
14232 Удосконалення управління туристичною інфраструктурою в містах-курортах
14233 Усні джерела у науковій спадщині Костомарова
14234 Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров'я
14235 Вексельні операції підприємства
14236 Оцінювання ефективності інвестиційних операцій комерційного банку
14237 Господарсько-правова відповідальність
14238 Оптимізація обсягів товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту (на прикладі ПрАТ "Фоззі")
14239 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
14240 Удосконалення управлінської діяльності підприємства сфери туризму (на прикладі Розважального комплексу "Арена")
14241 Теорія та методологія прийняття управлінських рішень
14242 Облік і аналіз витрат з виконання робіт та надання послуг в системі управління підприємством
14243 Професійне навчання персоналу і його вплив на ефективність діяльності туристичного підприємства
14244 Конституція Арменії / Вірменії
14245 Міжнародні фінансово-кредитні відносини: особливості правового регулювання
14246 Управління лізингом на підприємстві
14247 Організація обліку, контролю та аналіз собівартості реалізації товарів
14248 Організація і оплата праці на малому підприємстві: особливості, стан, шляхи вдосконалення
14249 Дипломатичне та консульське право
14250 Управління кредиторською заборгованістю
14251 Формування оптимальної операційної системи підприємства (на прикладі ПП "АН Планета Оболонь")
14252 Товарознавчі та маркетингові дослідження ринку пральних машин барабанного типу на ринку України (за матеріалами ПП "Ролінг" м. Київ)
14253 Вдосконалення організації та планування імпортної діяльності підприємства
14254 Фінансове планування та прогнозування на підприємстві
14255 Народження, становлення та подальший розвиток будівельної фірми
14256 Мотивація праці персоналу на підприємстві
14257 Удосконалення системи управління персоналом, як фактор підвищення якості обслуговування клієнтів на підприємстві сфери туризму
14258 Удосконалення мотиваційної системи підприємств готельного господарства
14259 Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів на підприємстві
14261 Організація обліку, аналіз і аудит використання прибутку підприємства
14262 Проблеми прямих іноземних інвестицій в країни Центральної та Східної Європи
14263 Виконавче провадження в Україні
14264 Приватизація майна державних підприємств
14265 Облік, аналіз і аудит сільськогосподарської продукції
14266 Реінжиніринг процесів логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в середовищі SAP
14267 Облік і аналіз витрат з виконання робіт та надання послуг в системі управління підприємством
14268 Організаційно-правові засади діяльності Державної виконавчої служби
14269 Оптимізація товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту
14270 Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом (на прикладі Української транспортної страхової компанії "UTIKO")
14271 Роль фондової біржі на фінансовому ринку України
14272 Операції банків з використанням кредитних карток
14273 Особливості формування та функціонування інноваційних підприємств (на прикладі ДП "Мілітцер і Мюнх Логістик")
14274 Вексельні операції підприємства
14275 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
14276 Збутова політика підприємства на прикладі ПрАТ "Вінницяпобутхім"
14277 Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства
14278 Діагностика роботи психолога з вирішення конфліктів в організації
14279 Міжнародний франчайзинг як форма міжнародного бізнесу
14280 Міжнародний лізинг України
14281 Розвиток міжнародного електронного бізнесу
14282 Міжнародний туристичний бізнес на сучасному етапі
14283 Вдосконалення організації роботи з кадровим резервом і планування трудової кар'єри
14284 Управління діяльністю банку у сфері міжнародних розрахунків (на прикладі "Правекс-банк")
14285 Предмет доказування в цивільному процесі України
14286 Управління лізингом на підприємстві
14287 Удосконалення системи управління персоналом, як фактор підвищення якості обслуговування клієнтів на підприємстві сфери туризму
14288 Удосконалення мотиваційної системи підприємств готельного господарства
14289 Реінжиніринг процесів логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в середовищі SAP
14290 Удосконалення управління туристичною інфраструктурою в містах-курортах
14291 Розробка, обгрунтування та реалізація фінансової стратегії підприємства
14292 Оцінка вартості майна підприємства в забезпеченні покращення його фінансово-господарської діяльності
14293 Оптимізація обсягів товарних запасів при здійсненні операцій з іморту
14294 Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров'я
14295 Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом
14296 Організація обліку, контролю та аналіз собівартості реалізації товарів
14297 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства
14298 Інжиніринг та його використання в зарубіжній і вітчизняній практиці зовнішньоекономічних відносин
14299 Підвищення конкурентоспроможності підприємства при здійсненні експортних операцій
14300 Проблеми прямих іноземних інвестицій в країни ЦСЄ
14301 Міжнародний лізинг України
14302 Оцінювання ефективності інвестиційних операцій комерційного банку АКБ "Укрсоцбанк"
14303 Фінансове планування та прогнозування на підприємстві
14304 Формування ресурсної бази комерційного банку
14305 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14306 Правове регулювання права власності на землю
14307 Збутова політика підприємства на прикладі ПрАТ "Вінницяпобутхім"
14308 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства
14309 Організація обліку, контролю та аналіз собівартості реалізації товарів
13310 Виконавче провадження в Україні
14311 Дипломатичне та консульське право
14312 Організація обліку і аудиту (ревізії, аналізу) розрахунків по оплаті праці
14313 Міжнародний франчайзинг як форма міжнародного бізнесу
14314 Розробка і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
14315 Вдосконалення організації та планування імпортної діяльності підприємства
14316 Реінжиніринг процесів логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства
14317 Управління лізингом на підприємстві
14318 Збутова політика підприємства
14319 Оптимізація обсягів товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту
14320 Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства
14321 Облік і аналіз витрат з виконання робіт та надання послуг в системі управління
14322 Господарсько-правова відповідальність
14323 Роль та особливості функціонування фондової біржі на фінансовому ринку України
14324 Розробка і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
14325 Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів на підприємстві
14326 Операції банків з використанням кредитних карток
14327 Організація обліку, аналіз і аудит використання прибутку підприємства
14328 Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління
14329 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14330 Предмет доказування в цивільному процесі України
14331 Управління діяльністю банку у сфері міжнародних розрахунків (на прикладі банку)
14332 Вдосконалення організації роботи з кадровим резервом і планування трудової кар'єри
14333 Мотивація праці персоналу на підприємстві
14334 Інжиніринг та його використання в зарубіжній і вітчизняній праці зовнішньоекономічних відносин
14335 Міжнародні фінансово-кредитні відносини: особливості правового регулювання
14336 Оптимізація товарних запасів при здійсненні операцій з імпорту
14337 Юридичні засоби впровадження міжнародних виборчих стандартів до виборчого права України
14338 Підвищення конкурентоспроможності підприємства при здійсненні операцій з експорту
14339 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14340 Страхування вантажів які перевозяться автомобільним транспортом (на прикладі страхової компанії)
14341 Правове регулювання у сфері приватизації державного житлового фонду
14342 Акредитація закладів охорони здоров'я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги. На прикладі поліклініки Солом'янського району м. Києва
14343 Роль та особливості функціонування фондової біржі на фінансовому ринку України
14344 Вдосконалення організації роботи з кадровим резервом і планування трудової кар'єри
14345 Організація обліку, аналіз і аудит використання прибутку підприємства
14346 Розвиток міжнародного електронного бізнесу
14347 Розробка і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
14348 Культурологічне значення творчості Костомарова
14349 Оцінка вартості майна підприємства в забезпеченні підвищення результатів його фінансово-господарської діяльності
14350 Облік, аналіз і аудит сільськогосподарської продукції
14351 Роль та особливості функціонування фондової біржі на фінансовому ринку України
14352 Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами
14353 Розробка, обгрунтування та реалізація фінансової стратегії підприємства
14354 Товарознавчі та маркетингові дослідження ринку пральних машин барабанного типу на ринку України (за матеріалами ПП "Ролінг" м. Київ)
14355 Роль та особливості функціонування фондової біржі на фінансовому ринку України
14356 Організація обліку і аудиту (ревізії, аналізу) розрахунків по оплаті праці
14357 Право приватної власності фізичних осіб
14358 Управління змінами в реалізації проекту
14360 Мотивація праці персоналу на підприємстві
14361 Оцінка вартості майна підприємства
14362 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14363 Правове регулювання у сфері приватизації державного житлового фонду
14364 Інжиніринг та його використання в зарубіжній і вітчизняній праці зовнішньоекономічних відносин.
14365 Розробка та побудова проекту стратегічного управління підприємством
14366 Виконання обласного бюджету Київської області
14367 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14368 Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів на підприємстві
14369 Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства України
14370 Предмет доказування в цивільному процесі України
14371 Облік, аналіз і аудит сільськогосподарської продукції
14372 Страхування вантажів які перевозяться автомобільним транспортом
14373 Правове регулювання у сфері приватизації державного житлового фонду
14374 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14375 Зарубіжний та вітчизняний досвід інформаційних послуг та стратегія розвитку інформаційної продукції
14376 Виконання обласного бюджету Київської області
14377 Формирование имиджа политического деятеля
14378 Інформаційна продукція: характеристика, класифікація, позиціювання
14379 Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів на підприємстві
14380 Акредитація закладів охорони здоров'я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги
14381 Виконання обласного бюджету Київської області
14382 Управління проектами підприємства
14383 Управління проектами
14384 Удосконалення мотиваційного механізму використання трудового потенціалу підприємства
14385 Вартість корпорації та шляхи її зростання
14386 Прогнозування ймовірних банкрутств підприємств та розробка програм запобіжних заходів
14387 Лізингові відносини в Україні
14388 Міжнародний лізинг як метод інвестування в Україні
14389 Державне регулювання страхової діяльності в Україні
14390 Впровадження системи бюджетування на підприємстві (на матеріалах ТОВ "Комстар")
14391 Проект комплексного закладу ресторанного господарства в Подільському районі м. Києва
14393 Мотиваційний механізм використання трудового потенціалу
14394 Управління первинним розміщенням емісії цінних паперів банку
14395 Удосконалення мотиваційного механізму використання трудового потенціалу підприємства
14396 Кредитування середнього та малого бізнесу (на матеріалах банку)
14397 Управління конкурентоспроможністю продукції українських товаровиробників на світовому ринку
14398 Управління конкурентоспроможністю продукції українських товаровиробників на зарубіжних ринках
14399 Організація бухгалтерського обліку і аудит розрахунків з підзвітними особами підприємства
14400 Комп'ютерна система середньої школи
14401 Особливості кредитування підприємств малого бізнесу (на прикладі ТОВ "Солекс -М")
14402 Правове регулювання банкрутства в Україні
14403 Організація оцінювання персоналу та її ефективність
14404 Формування та удосконалення процесу оплати праці на підприємстві
14405 Нотаріально-процесуальний порядок посвідчення договорів іпотеки квартир
14406 Розвиток принципів організації і діяльності нотаріату в Україні
14407 Розробка темпорально-реляційної бази даних обліку професорсько-викладацького складу у ВНЗ. Програма SQL
14408 Система оподаткування юридичних осіб та напрямки її удосконалення
14409 Управління процесом зменшення витрат на торговельному підприємстві (2-3 р.)
14410 Експертиза якості натуральних рибних консервів та організація їх постачання
14411 Розробка програмного продукту SQL (Предметна область)
14412 Оподаткування підприємств та його вплив на фінансово-господарську діяльність
14413 Податкові платежі та напрямки їх зменшення на підприємстві
14414 Оподаткування підприємств та його вплив на фінансово-господарську діяльність
14415 Управління фінансами акціонерного товариства в ринкових умовах
14416 Бюджетне законодавство Європейського союзу
14417 Особливості обліку власного капіталу підприємства (державного, комунального, господарчого), аналіз і контроль за його формуванням та динамікою
14418 Фондовий ринок України: його розвиток і оцінка
14419 Правовий режим акцій
14420 Правове регулювання фінансової діяльності державних підприємств
14421 Правове регулювання валютних відносин
14422 Фондовий ринок в Україні: його розвиток і оцінка
14423 Управління формуванням бюджету місцевого органу влади (на прикладі м. Києва)
14424 Управління фінансами АТ в ринкових умовах
14425 Правовий режим акцій
14426 Правове регулювання емісії та обігу акцій
14427 Права акціонерів – об’єкти охорони у законодавстві України
14428 Правове регулювання валютних відносин
14429 Управління процесом зменшення витрат на торговельному підприємстві
14430 Державний кредит як фінансово-правовий інститут
14431 Управління фінансами АТ
14432 Правове регулювання фінансової діяльності державних підприємств
14433 Зовнішня політика України за часів директорії УНР
14434 Фізичні особи як суб'єкт цивільного права
14435 Правове регулювання валютних відносин
14436 Методика використання наочності на уроках історії
14437 Оптимізація і управління сільським господарством
14438 Фізичні особи як суб'єкт цивільного права
14439 Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю НБУ
14440 Розробка інформаційно-діагностичної системи для промислового обладнання
14441 Оптимізація і управлінням сільським господарством
14442 Управління фінансами АТ в ринкових умовах
14443 Зовнішня політика Центральної Ради
14444 Управління фінансами акціонерного товариства
14445 Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні
14446 Практика міжнародного інвестування приватного бізнесу в Україні
14447 Методологія удосконалення обліку витрат бюджетних установ
14448 Видатки бюджету району на освіту (на прикладі Солом'янського району)
14449 Зовнішня політика України за часів директорії УНР
14450 Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю НБУ
14451 Видатки бюджету району на освіту (на прикладі Солом'янського району)
14452 Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її забезпечення
14453 Управління фінансами підприємства акціонерної форми власності в ринкових умовах
14454 Видатки бюджету району на освіту
14455 Проектування доготівельного цеху ресторанного закладу
14456 Практика міжнародного інвестування приватного бізнесу в Україні
14457 Управління прибутковістю лізингової компанії
14458 Управління фінансами АТ в ринкових умовах
14459 Управління зовнішньоекономічною діяльністю комерційних банків
14460 Управління імпортними операціями на підприємстві (на прикладі ТОВ "СВС Студіо")
14461 Практика міжнародного інвестування приватного бізнесу в Україні
14462 Інноваційні стратегії організації екстремального туризму туристськими фірмами України
14463 Практика міжнародного інвестування приватного бізнесу в Україні
14464 Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю НБУ
14465 Практика міжнародного інвестування приватного бізнесу в Україні
14466 Видатки бюджету району на освіту (на прикладі Солом'янського р-ну м. Києва)
14467 Управління зовнішньоекономічною діяльністю комерційних банків
14469 Інноваційні стратегії організації екстремального туризму
14470 Організація екстремального туризму у діяльності туристичної фірми ТОВ „Тур експрес" м. Київ
14471 Організація екстремального туризму в Україні
14472 Зовнішня політика Центральної Ради
14473 Управління роздрібним бізнесом банку
14474 Організація та ефективність служби маркетингу на підприємстві (на прикладі ПрАТ Торговий Дім "Укрбудматеріали")
14475 Управління персоналом торговельного підприємства (на прикладі ТОВ "Моноліт-1")
14476 Злочини, пов'язані з незаконним поводженням із зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами
14477 Управління персоналом торговельного підприємства
14478 Фінансування оборотних активів підприємства (на матеріалах ДП АТ "Київхліб")
14479 Вивчення природи рідного краю як основа формування естетичних смаків молодших школярів
14480 Гарантії незалежності вітчизняної прокуратури у здійсненні своїх повноважень
14481 Зброя доби каменю та бронзи
14482 Вивчення природи рідного краю як основи формування естетичних смаків молодших школярів
14483 Гарантії незалежності вітчизняної прокуратури у здійсненні своїх повноважень
14484 Представництво в цивільному судочинстві
14485 Адвокат у цивільному процесі України
14486 Облік та аудит витрат на формування туристичного продукту у туроператора та методики їх аналізу (на прикладі турфірми "Сафарі-Україна")
14487 Зброя племен культури Трипілля – Кукутені та зброя скіфо-сарматського періоду
14488 Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом
14489 Дистанційна зброя і свідчення про збройні сутички за кам’яного віку
14490 Адвокат на стадії першої інстанції розгляду справи
14491 Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом
14492 Облік, аналіз та аудит витрат на формування туристичного продукту
14493 Вивчення природи рідного краю як основа формування естетичних смаків молодших школярів
14494 Зброя доби каменю та бронзи
14495 Удосконалення організаційної структури управління (на прикладі Київської Дирекції залізничних перевезень)
14496 Управління департаментом зовнішньоекономічної діяльності підприємства та особливості організації діяльності з митного оформлення товарів підприємства ТОВ "Трініті-СБ"
14497 Механізм емісії боргових цінних паперів банку та напрями підвищення його ефективності
14498 Здійснення підприємством операцій з імпорту
14499 Облік та аудит витрат на формування туристичного продукту у туроператора
14500 Здійснення підприємством операцій з імпорту
14501 Оцінка ефективності залучення іноземних інвестицій підприємств-суб'єктів ЗЕД
14502 Оптимізація закупівельних рішень гіпермаркету (на матеріалах ТОВ "Епіцентр К", м. Київ)
14503 Напрями підвищення ефективності кредитної політики комерційних банків в Україні (на прикладі)
14504 Організація процесу митного оформлення холодильного обладнання
14505 Зміцнення демократій у країнах центрально-східної Європи та роль ради Європи
14506 Організація процесу митного оформлення холодильного обладнання
14507 Управління активами підприємства
14508 Оцінка ефективності залучення іноземних інвестицій підприємств-суб'єктів ЗЕД
14509 Удосконалення організаційної структури управління на підприємстві
14510 Напрямки підвищення ефективності кредитної політики комерційних банків в Україні
14512 Стан страхової справи на Україні та основні шляхи її удосконалення
14513 Напрями підвищення ефективності кредитної політики банку
14514 Організація процесу митного оформлення холодильного обладнання
14515 Діловодство в бібліотечних установах
14516 Проблеми становлення соціально-правової держави в України
14517 Особливості діяльності соціального працівника в країнах Європи
14518 Налогообложение налогом на добавленную стоимость (НДС)
14519 Роль фінансової системи у регулюванні соціальних процесів
14520 Соціальні проблеми розвитку міста
14521 Впровадження проектних інновацій в діяльність виробничого підприємства
14522 Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага
14523 Забезпечення зобов’язання в умовах переходу до ринкових відносин
14524 Способи забезпечення зобов'язань та наслідки їх порушення
14525 Волоконно-оптичні системи передачі даних
14526 Виникнення, зміна та припинення зобов'язань
14527 Забезпечення зобов'язань: стан, проблеми та перспективи
14528 Інвестиційні ризики в Україні та управління ними
14529 Управління продуктовим портфелем корпорації (на прикладі АТ "Індекс-Банк")
14530 Проект державного контролю за цільовим використанням земельних ділянок на території м. Києва і області
14531 Облік, аналіз й аудит розрахунків підприємства з різними дебіторами і кредиторами
14532 Облік, аналіз й аудит розрахунків підприємства з різними дебіторами і кредиторами (на прикладі ТОВ „КЖБК”)
14533 Управління комплексом продаж в системі маркетингу (на прикладі компанії "Персонал Консалтинг")
14534 Асортиментна політика ЗЕД на ПрАТ "Оболонь"
14535 Управління емісією, розміщенням та обслуговуванням акцій підприємства (на прикладі інститутів спільного інвестування)
14536 Оцінка інвестиційної діяльності
14537 Науково-електронна бібліотека дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів (програмування)
14538 Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю
14539 Діяльність фінансових посередників на ринку капіталу на прикладі ІФ «Достаток»
14540 Фінансові посередники на ринку капіталу в Україні
14541 Управління емісією та обігом акцій
14542 Управління комплексом продажів в системі маркетингу на прикладі компанії "Персонал Консалтинг"
14543 Управління фінансами ТОВ
14544 Консультаційний проект "Персонал Консалтинг”
14545 Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве следственных действий
14546 Категорія гри в творчості Джона Фаулза
14547 Правове регулювання банкрутства в Україні
14548 Правотворчість і законотворчий процес: організація та планування
14549 Куріння (тютюнопаління) у підлітків та їх психологічна реабілітація
14550 Сучасний вищий навчальний заклад 1-2 рівня акредитації як об'єкт управління (коледж1)
14551 Діагностика інвестиційної привабливості підприємства та розробка заходів її забезпечення
14552 Законодательный процесс в государствах Европейского Союза
14553 Господарський договір у сучасних умовах господарювання
14554 Стратегічна поведінка торгівельного підприємства в умовах конкурентного середовища (на прикладі)
14555 Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві
14556 Дослідження стратегічної поведінки підприємства в умовах конкурентного середовища
14557 Облік, аналіз та аудит доходів від фінансової діяльності
14558 Анализ проектирования системы управления персоналом в организации
14559 Виховання людини в перехідному суспільстві як соціологічна проблема
14560 Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань
14561 Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків
14562 Тютюнопаління у підлітків та їх психологічна реабілітація
14563 Стратегия развития и повышения эффективности маркетингового потенциала АНТК им. О.К. Антонова
14564 Куріння у підлітків (психологія)
14565 Порядок створення акціонерних товариств
14566 Облік і контроль операцій банків з державними цінними паперами та аналіз їх ліквідності і впливу на ефективність банківської діяльності
14567 Формування та реалізація стратегії підприємства
14568 Облік і контроль операцій банків з державними цінними паперами та аналіз їх ліквідності і впливу на ефективність банківської діяльності
14569 Розвиток свідомості українського народу як чинник формування громадянського суспільства
14570 Діагностика системи управління в сучасних умовах господарювання
14571 Ефективність управління закупівельно-збутовими операціями компанії
14572 Організація та методика обліку, аналізу та аудиту прямих витрат підприємства
14573 Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
14574 Напрямки ефективного використання та реалізація стратегічних цілей підприємства SETA DECOR
14575 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
14576 Використання клієнт центрованої терапії К. Роджерса в корекції тривожності особистості
14577 Аналіз формування та реалізація стратегічних цілей на підприємстві
14578 Відносини України з Польщею
14579 Управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності промислових підприємств
14580 Виконання судових рішень в Україні: правове забезпечення та проблеми практики
14581 Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
14582 Розвиток свідомості українського народу як чинник формування громадянського суспільства
14583 Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів
14584 Організація обліку, аналізу і аудиту операцій з використання праці та її оплати в умовах розвитку ринкових відносин
14585 Стратегія розвитку та підвищення ефективності маркетингового потенціалу АНТК ім. О.К. Антонова
14586 Фінансова термінологія (англійська мова)
14587 Адміністративно-правовий статус громадянина
14588 Здійснення спадкоємцями права на спадкування
14589 Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах
14590 Порядок створення АТ
14591 Страхування автотранспортних засобів "КАСКО"
14592 Співробітництво України та Польщі
14593 Облік, аналіз і аудит товарного забезпечення обороту торговельних підприємств
14594 Договір роздрібної купівлі-продажу
14595 Управління інвестиційною діяльністю підприємства
14596 Розподіл спадщини між спадкоємцями
14597 Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади
14598 Правовий статус кредитних установ в Україні
14599 Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
14600 Порядок створення акціонерних товариств
14601 Виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу в роздрібній торгівлі
14602 Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах
14603 Розробка структури системи електронного словника (програмування)
14604 Шляхи вирішення проблемних кредитів комерційними банками
14605 Укладання договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі
14606 Експорт високотехнологічних товарів вітчизняних виробників
14607 Організація та методика обліку, аналізу та аудиту прямих витрат підприємства
14608 Управління маркетинговими програмами ТНК для регіональних ринків
14609 Проект комплексного закладу ресторанного господарства у Печерському районі м. Києва
14610 Страхування автотранспортних засобів "КАСКО"
14611 Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів
14612 Організаційно-методичні основи обліку і аналізу коштів цільового фінансування і цільових надходжень
14613 Стратегія розвитку та підвищення ефективності маркетингового потенціалу АНТК ім. О.К. Антонова
14614 Проект ресторану у Печерському районі м. Києва
14615 Роль банків в активізації ЗЕД вітчизняних підприємств
14616 Управління маркетинговими програмами ТНК для регіональних ринків
14617 Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах
14618 Стратегія розвитку та підвищення ефективності маркетингового потенціалу підприємства
14619 Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади
14620 Страхування автотранспортних засобів "КАСКО"
14621 Механізм оптимізації витрат Державного і місцевих бюджетів на державне управління на прикладі Голосіївської районної державної адміністрації
14622 Роль банків в активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств
14623 Управління інвестиційною діяльністю підприємства
14624 Шляхи вдосконалення стратегічного маркетингового управління ТОВ «Цегла України»
14625 Діагностика системи управління в сучасних умовах господарювання
14626 Страхування автотранспортних засобів "КАСКО"
14627 Організація обліку, аналізу і аудиту операцій з використання праці та її оплати в умовах розвитку ринкових відносин
14628 Туристичний бізнес країн Північної Африки. Суспільно-географічна характеристика
14629 Вдосконалення системи взаємодії НБУ з комерційними банками в сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні
14630 Механізм оптимізації витрат Державного і місцевих бюджетів на державне управління (на прикладі Голосіївської РДА)
14631 Роль банків в активізації ЗЕД підприємств
14632 Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів
14633 Вдосконалення системи взаємодії НБУ з комерційними банками
14634 Оподаткування підприємства ТОВ „МТТ Груп” та шляхи підвищення його ефективності
14635 Організація обліку, аналізу і аудиту операцій з використання праці та її оплати в умовах розвитку ринкових відносин
14636 Механізм оптимізації витрат Державного і місцевих бюджетів на державне управління
14637 Використання клієнтоцентрованої терапії К. Роджерса в корекції тривожності особистості
14638 Експорт високотехнологічних товарів вітчизняних виробників
14639 Аналіз оподаткування підприємницької діяльності ТОВ „МТТ Груп”
14640 Організація обліку, аналізу і аудиту операцій з використання праці та її оплати в умовах розвитку ринкових відносин
14641 Виконання судових рішень в Україні: правове забезпечення та проблеми практики
14642 Розслідування злочинів у сфері нелегального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
14643 Фінансове планування та фінансове забезпечення закладів освіти
14644 Аналіз системи прямого оподаткування в Україні
14645 Стан і перспективи розвитку цивільного судочинства в Україні
14646 Захист прав споживачів у сфері надання послуг
14647 Недійсність господарських договорів та їх правові наслідки
14648 Процес доказування по кримінальним справам щодо господарських злочинів
14649 Технології соціальної роботи з інвалідами
14650 Міжнародно-правові аспекти комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності
14651 Правовідносини у сфері приватизації майна державних підприємств
14652 Податки на споживання та їх роль у формуванні доходів бюджету
14653 Процес доказування по кримінальним справам щодо господарських злочинів
14654 Методика та організація обліку, аналізу і аудиту імпортних операцій підприємства
14655 Податки на споживання та їх роль у формуванні доходів бюджету
14656 Основи методики доказування при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності
14657 Податки на споживання та їх роль у формуванні доходів бюджету
14658 Шляхи оптимізації і ефективності використання трудових ресурсів підприємств ЖКГ
14659 Облік, аналіз і аудит наявності та використання основних засобів
14660 Розробка бізнес-плану створення туристичної фірми у м. Києві
14661 Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів
14662 Шляхи підвищення ефективності використання кредиту
14663 Облік, аналіз і аудит наявності та використання основних засобів
14664 Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованостей
14665 Облік, аналіз, аудит наявності та використання основних засобів
14666 Методика та організація обліку, аналізу і аудиту імпортних операцій підприємства
14667 Кредитування підприємства
14668 Фінансове моделювання менеджменту проектів
14669 Облік і аудит оборотних активів
14670 Кредитування суб’єктів підприємницької діяльності
14671 Ринок державних цінних паперів України
14672 Фінансування інноваційної діяльності підприємства
14673 Розробка маркетингової стратегії телекомунікаційної компанії
14674 Маркетингова цінова політика підприємства
14675 Розробка пакету акредитаційних документів поліклініки сімейного лікаря „Русанівка”
14676 Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення
14677 Акредитація підприємства
14678 Фінансове забезпечення інноваційної діяльності
14679 Використання векселів в розрахунках підприємства
14680 Діагностика фінансового стану підприємства
14681 Облік, аналіз та аудит доходів від операційної діяльності
14682 Удосконалення системи постачання на підприємстві (на прикладі видавництва "Плеяда")
14683 Розробка та реалізація корпоративної стратегії ПрАТ "Денай"
14684 Методика та організація обліку, аналізу і аудиту, формування статутного капіталу підприємства
14685 Система регулювання банківського капіталу
14686 Дослідження та оцінка доказів у цивільному процесі
14687 Речово-правові та зобов'язально-правові засоби захисту права власності та інших речових прав
14688 Правова регламентація трансплантації органів в Україні
14689 Дослідження та оцінка доказів у цивільному процесі
14690 Мотивація управління персоналом на виробничому підприємстві
14691 Цивільно-правові засоби захисту права власності і речового права
14692 Ринок державних цінних паперів України
14693 Дослідження та оцінка доказів у цивільному процесі
14694 Поняття та види цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
14695 Мотивація управління персоналом на виробничому підприємстві
14696 Ринок державних цінних паперів України
14697 Фінансовий менеджмент малого бізнесу
14698 Інформаційна культура сучасного менеджера
14699 Облік, аналіз й аудит наявності та використання основних засобів
14700 Роль корпоративного управління в підвищенні ефективності діяльності Транснаціональних корпорацій (ТНК)
14701 Інформаційна культура сучасного менеджера
14702 Розвиток міжнародного рекламного бізнесу (розд. 2, 3)
14703 Розвиток міжнародного рекламного бізнесу
14704 Управління якістю продукції та послуг на підприємстві
14705 Облік, аналіз та аудит грошових коштів підприємства
14706 Управління якістю продукції та послуг на підприємстві
14707 Облік і аудит фінансових результатів та аналіз беззбитковості підприємства
14708 Облік, аналіз та аудит грошових коштів підприємства
14709 Валютні операції комерційних банків
14710 Облік, аналіз й аудит наявності та використання основних засобів
14711 Фондові біржі в ринковій економіці
14712 Облік, аналіз й аудит наявності та використання основних засобів
14713 Облік, аналіз і аудит цінних паперів
14714 Соціальна роль менеджера
14715 Прибуток підприємства: основні напрями забезпечення його зростання та ефективності використання
14716 Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованостей
14717 Напрямки вдосконалення діяльності фондової біржі
14718 Фондові біржі в ринковій економіці
14719 Методика та організація обліку, аналізу й аудиту, формування статутного капіталу підприємства
14720 Сучасні аспекти конституційно-правової основи діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері соціально-економічного та культурного розвитку території
14721 Дефіцит бюджету, його причини та методи регулювання
14722 Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні
14723 Система бюджетування та шляхи її вдосконалення
14724 Фінансове планування на підприємстві і моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Сакімекс"
14725 Інформаційні системи бухгалтерського обліку в умовах використання електронно-обчислювальної техніки
14726 Концептуальные подходы к формированию эффективной региональной финансовой, кредитно-денежной и ценовой политики
14727 Правовое регулирование финансирования затрат на жилищное строительство
14728 Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій на двосторонній основі
14729 Управління нематеріальними активами компанії ПАТ "Технології і системи України"
14730 Формування механізму забезпечення прибутковості підприємства хлібопекарської промисловості України (на прикладі ДП АТ Київхліб, хлібокомбінат №12)
14731 Управління маркетинговою діяльністю на прикладі ТОВ "Море"
14732 Природні монополії та проблеми регулювання їх діяльності (на прикладі комунальних послуг або енергетики)
14733 Проблема оплати та тарифів у ЖКГ України
14734 Правове регулювання інвестиційної діяльності
14735 Стратегія виходу іноземної фірми на ринок України (на прикладі СП "Альфа-Прель") (металопластикові вікна та вікна з дерева)
14736 Сучасні механізми маркетингових досліджень в сфері професійного навчання державних службовців
14737 Менеджмент естетичної діяльності в соціокультурній сфері (на прикладі ТОВ "Мір")
14738 Фінансовий аналіз в банках та шляхи його поліпшення (на прикладі)
14739 Система доходів зведеного бюджету України
14740 Формування іміджу підприємства на зовнішньому ринку (на прикладі Хлібозаводу №11, Київ, вул. Бориспільська, 24)
14741 Аналіз методів оцінки економічної ефективності інвестицій
14742 Організація обліку, аналізу і аудиту імпортно-експортних операцій підприємства
14743 Формування та підвищення іміджу підприємства (на прикладі Хлібокомбінату № 11)
14744 Формування корпоративної культури ТОВ "Сівакс"
14745 Фінансовий аналіз в банках та шляхи його поліпшення
14746 Економічний механізм господарювання і методи управління (на прикладі ТОВ "НВФ "Греса Лтд")
14747 Стратегическое управление персоналом на предприятии "Робинзон" с использованием системы сбалансированных показателей (ССП)
14748 Взаємодія служб паблік рілейшнз із засобами масової інформації
14749 Формування іміджу підприємства на зовнішньому ринку
14750 Разработка составляющей ССП «персонал» в системе стратегического управления персоналом в компании «Робинзон»
14751 Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках
14752 Аналіз методів оцінки економічної ефективності інвестицій
14753 Формування механізму забезпечення прибутковості підприємства хлібопекарської промисловості України (на прикладі ДП АТ Київхліб, хлібокомбінат №12)
14754 Формування іміджу підприємства на зовнішньому ринку (на прикладі Хлібозаводу №11, Київ, вул. Бориспільська, 24)
14755 Фінансовий аналіз в банках та шляхи його поліпшення
14756 Стратегическое управление персоналом на предприятии с использованием системы сбалансированных показателей (ССП)
14757 Організація і методика обліку та аудиту операцій з імпорту товарів, робіт, послуг
14758 Защита прав акционеров и их законных интересов
14759 Правовой статус субъектов, осуществляющих производство и реализацию лекарственных средств
14760 Економічний механізм господарювання і методи управління ТОВ "НВФ "Греса Лтд"
14761 Правові аспекти регулювання відносин за договором купівлі-продажу нерухомого майна: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС
14762 Проблема оплати та тарифів у ЖКГ України
14763 Природні монополії та проблеми регулювання їх діяльності (на прикладі комунальних послуг або енергетики)
14764 Економічний механізм господарювання і методи управління підприємством
14765 Управління капіталом та дивідендна політика банку
14766 Формування корпоративної культури на підприємстві
14767 Управління інноваційними процесами зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ ТПФГ "Інтерагротек") (імпорт і продаж сільгосптехніки, м. Київ)
14768 Розробка та реалізація маркетингової стратегії підприємства на прикладі "Юніфарм Інк." (представництво зарубіжної фармацевтичної компанії)
14769 Міжнародні платіжні системи в українському платіжному обороті
14770 Організація обліку, аналізу і аудиту імпортно-експортних операцій підприємства
14771 Рекламна діяльність як складова маркетингу та способи її поліпшення (на прикладі представництва фірми "Адідас" в Україні)
14772 Формы и способы защиты прав акционеров и их законных интересов
14773 Правові аспекти регулювання відносин за договором купівлі-продажу нерухомого майна: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС
14774 Теоретичні та практичні питання щодо доцільності застосування судового прецеденту як джерела права в Україні
14775 Правовой статус субъектов, осуществляющих производство и реализацию лекарственных средств
14776 Організація обліку, аналізу і аудиту імпортно-експортних операцій підприємства
14777 Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортного засобу
14778 Цивільно-правове регулювання юридичних фактів
14779 Шляхи просування вітчизняної продукції на зарубіжні ринки
14780 Защита прав акционеров и их законных интересов
14781 Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортного засобу
14782 Маркетингові інструменти розвитку ринку туристичних послуг в умовах глобалізації (на прикладі компанії "Іноземка")
14783 Правові проблеми державного регулювання господарської діяльності
14784 Шляхи просування вітчизняної продукції на зарубіжні ринки
14785 Правовой статус субъектов, осуществляющих производство и реализацию лекарственных средств
14786 Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортного засобу
14787 Організація і методика обліку та аудиту операцій з імпорту товарів, робіт, послуг
14788 Роль фінансового аналізу банку у формуванні його стратегії
14789 Защита прав акционеров и их законных интересов
14790 Організація і методика обліку та аудиту операцій з імпорту товарів, робіт, послуг
14791 Шляхи удосконалення механізму оподаткування податку на прибуток підприємства
14792 Аналіз механізму оподаткування податку на прибуток на підприємстві ПрАТ „Ладога”
14793 Маркетингові інструменти розвитку ринку туристичних послуг в умовах глобалізації (на прикладі турфірми)
14794 Правовой статус субъектов, осуществляющих производство и реализацию лекарственных средств
14795 Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму стягнення та адміністрування
14796 Правові проблеми державного регулювання господарської діяльності
14797 Управління інноваційними процесами зовнішньоекономічної діяльності підприємства
14798 Роль фінансового аналізу банку у формуванні його стратегії
14799 Порядок заключения, изменения и расторжения хозяйственных договоров
14800 Оцінка ефективності інвестиційних проектів
14801 Рекламна діяльність як складова маркетингу та способи її поліпшення (на прикладі представництва фірми "Адідас" в Україні)
14802 Стратегія виходу іноземної фірми на ринок України
14803 Програмування соціально-економічного розвитку регіону
14804 Правове регулювання праці жінок в Україні
14805 Організація маркетингової діяльності на підприємстві
14806 Аналіз чутливості проекту як інструмент прийняття стратегічних рішень в інвестиційному плануванні
14807 Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності
14808 Інтернет-ресурси як засіб інформаційного забезпечення органів державної влади (на прикладі управління праці та соціального захисту населення Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської обл.)
14809 Вплив ГАТТ/СОТ на регулювання легкої промисловості України
14810 Ефективність інвестування підприємств аграрної сфери
14811 Інвестиційна діяльність підприємств аграрної сфери (на прикладі СТОВ "Розівка" запорізької області)
14812 Формування міжнародного маркетингового комплексу торгівельно-посередницького підприємства на прикладі "ТБМ Група"
14813 Розширення ЄС в 90-ті рр. ХХ ст.
14814 Організація маркетингової діяльності на підприємстві
14815 Дослідження інвестиційного клімату підприємств аграрної сфери (на прикладі СТОВ «Розівка»)
14816 Оцінка ефективності інвестиційних проектів
14817 Управління процесом інтеграції України в світову економіку -
14818 Формування міжнародного маркетингового комплексу торгівельно-посередницького підприємства
14819 Моніторинг ринку страхових послуг як передумова підвищення ефективності страхового захисту підприємств
14820 Управління фінансовими ресурсами підприємства
14821 Інтернет-ресурси як засіб інформаційного забезпечення органів державної влади
14822 Еколого-правовий статус людини і громадянина
14823 Розірвання господарського договору
14824 Сучасні технології просування продукції ТНК на ринок України (на прикладі "Кіа Моторз Україна")
14825 Спадкове право в Україні
14826 Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності
14827 Оцінка ефективності інвестиційних проектів
14828 Управління фірмою з експорту поліграфічної продукції
14829 Аналіз та оцінка використання ресурсів підприємства (на прикладі ВАТ «Запоріжсталь»)
14830 Ефективність експортно-імпортних операцій
14831 Розробка рекламної кампанії на підприємстві готельного типу (на прикладі готелю "Салют")
14832 Фінансова санація підприємств: фінансові джерела, економічний зміст та порядок проведення
14833 Торгівельні марки і позначення: неправомірне використання в мережі Інтернет
14834 Програмування соціально-економічного розвитку регіону
14835 Обгрунтування шляхів економії на ПАТ «Запоріжсталь»
14836 Оцінка використання ресурсів підприємства
14837 Розробка рекламної кампанії на підприємстві готельного типу (на прикладі готелю "Салют")
14838 Торгівельні марки і позначення: неправомірне використання в мережі Інтернет
14839 Вплив ГАТТ/СОТ на регулювання легкої промисловості України
14840 Стратегія оновлення продукції підприємства
14841 Становлення та розвитку Європейської валютної системи
14842 Корупційне діяння та його ознаки. Заходи боротьби з корупцією в Україні
14843 Конкурентоспроможність персоналу
14844 Облік, аналіз і аудит персоналу підприємства
14845 Процентна політика комерційних банків
14846 Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними установами в розвитку національної економіки
14847 Комплекс методів та засобів мінімізації кредитних ризиків на прикладі діяльності ВАТ „Укрексімбанк”
14848 Управління витратами на підприємстві
14849 Аналіз форм і систем оплати праці окремих категорій персоналу підприємства ТОВ „Авто-Технологія”
14850 Напрями підвищення ефективності управління витратами
14851 Обгрунтування напрямків реструктуризації виробництва на підприємстві
14852 Ефективність посередницьких організацій у здійсненні імпортної діяльності
14853 Аналіз банківського обслуговування малих та середніх підприємств на прикладі банку „Райффайзенбанк "Аваль”
14854 Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі)
14855 Дослідження маркетингової політики комунікацій радіостанції „Наше радіо”
14856 Облік і аналіз основних засобів
14857 Методики оцінки показників якості мобільного зв'язку
14858 Аналіз організації праці керівника закладу охорони здоров'я
14859 Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
14860 Аналіз організації роботи аптечного закладу
14861 Покращення показників якості мобільного зв'язку
14862 Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
14863 Аналіз організації праці керівника закладу охорони здоров'я
14864 Судове почеркознавство
14865 Управління конфліктами
14866 Аналіз організації роботи аптечного закладу
14867 Предмет та система земельного права
14868 Шляхи вдосконалення системи управління конфліктами в аптеці «Фармастор»
14869 Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
14870 Аналіз організації роботи аптечного закладу
14871 Аналіз управління конфліктами в аптеці «Фармастор»
14872 Шляхи вдосконалення організації роботи центральної аптеки м. Бориспіль
14873 Облік і аналіз основних засобів
14874 Облік, аналіз, аудит основних засобів
14875 Аналіз ефективності управління активами комерційного банку
14876 Організація туристсько-екскурсійної діяльності в регіоні
14877 Покращення показників якості мобільного зв'язку
14878 Шляхи підвищення ефективності управління активами комерційного банку
14879 .Облік і аналіз основних засобів
14880 Аналіз управління активами у банку
14881 Предмет та система земельного права
14882 Аналіз управління капіталом банку
14883 Аналіз ефективності управління активами комерційного банку
14884 Шляхи оптимізації капіталу банку
14885 Організація туристично-екскурсійної діяльності в регіоні
14887 Аналіз ефективності управління активами комерційного банку
14887 Оптимізація капіталу банка
14888 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
14889 Сучасний стан розвитку туристично-екскурсійної діяльності в місті Київ
14890 Управління прибутковістю комерційного банку
14891 Організація туристсько-екскурсійної діяльності в регіоні
14892 Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
14893 Аналіз організації роботи аптечного закладу
14894 Шляхи вдосконалення системи оцінки та винагородження персоналу
14895 Аналіз управління персоналом підприємства
14896 Розробка системи оцінки персоналу підприємства
14897 Особенности адаптации молодых специалистов на рынке труда в Харькове
14898 Роль керівника медичного закладу у впроваджені нових медичних технологій
14899 Особистісні якості співробітників МНС в міжособовій взаємодії
14900 Розробка системи оцінки персоналу підприємства
14901 Специфика трудоустройства харьковских выпускников на рынке труда на примере выпускников ХНУ им. В.Н. Каразина
14902 Проектне фінансування виробничих потреб підприємств України
14903 Учет, анализ и аудит оплаты труда на предприятии
14904 Якість банківських активів та шляхи підвищення їх рівня
14905 Развитие круизного и яхтенного туризма в Украине
14906 Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності комерційного банку
14907 Виробничі запаси і їх облік та аналіз їх використання
14908 Аналіз діяльності медичного центру ПП "Здоров’я"
14909 Розробка системи оцінки персоналу підприємства
14910 Развитие круизного и яхтенного туризма в Украине
14911 Розробка системи оцінки персоналу на підприємстві
14912 Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності комерційного банку
14913 Особистісні якості співробітників МНС в міжособовій взаємодії
14914 Развитие круизного и яхтинного туризма в Украине
14915 Організація рекламної діяльності на прикладі підприємства "Jaffa"
14916 Якість банківських активів та шляхи підвищення їх рівня
14917 Особистісні якості співробітників МНС в міжособовій взаємодії
14918 Якість банківських активів та шляхи підвищення їх рівня
14919 Виробничі запаси, їх облік та аналіз їх використання
14920 Проектне фінансування виробничих потреб підприємств України
14921 Оцінка персоналу на підприємстві
14922 Забезпечення стійкості роботи підприємств в умовах перехідного періоду економіки
14923 Шляхи вдосконалення діяльності банків
14924 Проектне фінансування виробничих потреб підприємств України
14925 Інвестиційна діяльність банку
14926 Організація рекламної діяльності на прикладі підприємства "Jaffa"
14927 Виробничі запаси, облік та аналіз їх використання

Зараз ви дивилися сторінку 4 списку готових дипломних робіт. Перейти до інших сторінок зі списками готових дипломних робіт:

Сторінка 1 списку готових дипломних робіт

Сторінка 2 списку готових дипломних робіт

Сторінка 3 списку готових дипломних робіт

Сторінка 4 списку готових дипломних робіт

Сторінка 5 списку готових дипломних робіт

Сторінка 6 списку готових дипломних робіт

Увага, в списку присутні не всі наявні готові дипломні роботи (лише 4700 з понад 8000). Якщо ви на знайшли потрібну вам тему дипломної, це не означає що її не існує. Ви можете зробити запит на пошук готової дипломної роботи. Після цього здійснимо пошук і запропонуємо вам варіанти готових дипломних робіт за темою, зазначеною у запиті.

Також ви можете відвідати наш каталог готових дипломних робіт:

Ви також можете замовити виконання індивідуальної роботи за вашим планом, на потрібному вам прикладі і за вимогами вишу, де ви навчаєтесь:

© www.diplom.in.ua, 2005-2023