Освіта і наука

Готові дипломні роботи

Готові дипломні роботи - роботи, які були виконані нами раніше, тобто це не нові роботи під замовлення, а вже існуючі. Безкоштовний супровід для готових дипломних робот не надається.

Якщо необхідна гарантія і безкоштовні доробки - замовте нову роботу; при цьому ви отримаєте безкоштовний супровід (безкоштовні доробки).

Умови придбання готових дипломних робіт:

1. Повідомляєте про тему, отримуєте перелік наявних готових дипломів, потім плани робіт, що вас зацікавили, потім короткі відомості по тих дипломах, плани яких вас зацікавили. Далі обираєте одну роботу і отримуєте її фрагменти на пошту. Вивчаєте її. Якщо підходить - оплачуєте. Після надходження коштів отримуєте електронною поштою файл з дипломною роботою.

2. Готові дипломні роботи продаються на умовах "як є". В подальшому по готовим дипломним роботам ми не приймаємо зауваження і заявки на їх безкоштовну доробку. Факт здійснення замовником оплати за готову дипломну роботу означає безумовну згоду з цими умовами. Якщо вас цікавить дипломна робота з подальшими безкоштовними доробками, виконана виключно для вас, з урахуванням методички вашого вишу і ваших побажань - замовте у нас індивідуальне виконання дипломної роботи.

Вартість готових дипломних робіт складає 1000 грн. за дипломну роботу. А якщо купуєте дві готові дипломні роботи одночасно, то на другу отримуєте знижку 50%. Також пропонуємо партнерські ціни - спеціальна пропозиція для старост, викладачів вишів.


Всі роботи виконані нами раніше. В Інтернеті їх немає.

Каталог готових дипломних робіт, виконаних нами, дуже великий. Ми розбили його на сторінки. Але у списку наведені 4700+ готових дипломних робіт з понад 8000. Тому краще всього зробити запит і повідомити свою тему. Ми сформуємо перелік готових дипломних робіт і відправимо його вам.
Також ви можете відвідати наш каталог готових дипломних робіт:


Сторінка 2 списку готових дипломних робіт:


12001 Маркетингова та цінова стратегія підприємства
12002 Формування системи мотиваційного менеджменту в організації
12003 Фінансова система підприємств - суб'єктів підприємництва
12004 Формування та використання прибутку підприємства
12005 Трудоресурсний потенціал підприємства та підвищення ефективності його використання
12006 Активи підприємства та ефективність управління ними
12007 Особливості управління персоналом у забезпечені якості послуг у банківській сфері
12008 Вдосконалення методів вивчення вимог споживачів щодо якості продукції
12009 Особливості управління персоналом в системі менеджменту якості послуг організації
12010 Інноваційна діяльність СП "Гамбрамед" (дистриб'ютора) щодо просування продукту іноземного виробництва на українському ринку
12011 Фінансові результати, їх облік і аудит, планування.
12012 Захист прав споживачів та стандартизація в Україні
12013 Розроблення НАССР - планування виробництва кисломолочних продуктів на ПрАТ "Молпродукт", м. Переяслав-Хмельницький
12014 Застосування стандартизації в оцінюванні споживчих властивостей продукції (товарів)
12015 Доходи страховика та шляхи їх забезпечення
12016 Аналіз показників якості та безпеки молока
12017 Управління персоналом в закладах охорони здоров'я
12018 Організація і методика обліку та аналізу амортизації основних засобів
12019 Облік і аудит розрахункових операцій
12020 Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків
12021 Організація обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства
12022 Міжнародні фінансово-кредитні відносини: особливості правового регулювання
12023 Акредитація закладів охорони здоров'я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги
12024 Організація і методика проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами
12025 Організація і методика обліку та аудиту реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
12026 Інтеграція комерційних банків Україні в міжнародний банківський бізнес
12027 Розрахунки з бюджетними та позабюджетними платежами
12028 Прямі податки та їх роль в формуванні доходів бюджету
12029 Управління грошовими потоками банку
12030 Формування кадрової політики закладу охорони здоров'я
12031 Управління якістю медичних послуг
12032 Система оподаткування діяльності суб'єктів малого бізнесу
12033 Забезпечення платоспроможності на прикладі банківської сфери
12034 Управління системами оплати праці на підприємстві
12035 Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в Україні
12036 Теоретичні засади оперативного управління закладом охорони здоров'я в Україні
12037 Методика проведення інвентаризації на підприємстві та відображення її результатів в обліку
12038 Облік і аналіз праці і заробітної плати
12039 Пластикові картки: організація розрахунків та напрямки удосконалення
12040 Нормування товарних запасів в системі управління торговельним підприємством
12041 Облік, аналіз і аудит руху грошових коштів на державних проектних підприємствах
12042 Організація оплати праці на підприємстві та її ефективність
12043 Організаційні засади фінансового обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту виробничих запасів на підприємствах пиво-безалкогольної промисловості
12044 Організація, планування та документування аудиторської перевірки
12045 Дослідження ефективності збутової діяльності підприємства
12046 Депозитна політика банку та її аналітичне забезпечення
12047 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
12048 Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
12050 Експертиза та митне оформлення солі
12051 Планування товарно-групової структури товарообороту торговельного підприємства
12052 Вдосконалення фінансової діяльності страхових компаній в Україні
12053 Управління фінансовою діяльністю на підприємстві "Меркс-трейд"
12054 Розроблення стратегії управління підприємством
12055 Прогнозування та планування діяльності в будівництві
12056 Організаційні засади фінансового обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту кредиторської заборгованості на підприємствах
12057 Організація обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємства
12058 Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства
12059 Оцінка ефективності маркетингової стратегії фірми в умовах глобалізації
12060 Оподаткування підприємств в Україні: теорія та практика
12061 Розробка та реалізація маркетингової стратегії підприємства
12062 Навчання та розвиток персоналу закладів охорони здоров'я
12063 Маркетингова товарна політика торговельного підприємства
12064 Методи обліку операцій банків з валютними деривативами та контрольні процедури за їх здійсненнями
12065 Управління прибутком підприємства
12066 Організація оплати праці на підприємстві та її ефективність
12067 Управління кредитоздатністю підприємства
12068 Облік, аналіз та аудит грошових коштів підприємства
12069 Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства
12070 Управління кадровою політикою закладів охорони здоров'я
12071 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
12072 Законодавче забезпечення діяльності СБУ
12073 Облік імпортних операцій підприємства в бухгалтерському та податковому обліку
12074 Обгрунтування напрямків підвищення ефективності підприємницької діяльності фірми
12075 Організація планування діяльності страхової компанії
12076 Ефективність формування й використання кадрового потенціалу (на прикладі банку)
12077 Облік, аналіз і аудит доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства
12078 Маркетингова товарна політика підприємства і напрямки її вдосконалення
12079 Управління персоналом закладу охорони здоров'я
12080 Управління кредиторською заборгованістю на підприємстві
12081 Відносини власності в перехідній економіці України
12082 Принципи міжнародного приватного права
12083 Податкова система і податкова політика в Україні
12084 Відповідальність за порушення податкового законодавства України
12085 Управління структурою капіталу акціонерного товариства: вибір форм залучення додаткового капіталу
12086 Оцінювання ефективності використання оборотних активів
12087 Методика обліку, контроль і аналіз розрахунків з персоналом з оплати праці
12088 Управління інноваційною діяльністю підприємства
12089 Удосконалення обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємства
12090 Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуванням
12091 Легальні та нелегальні способи мінімізації податкових платежів та їх вплив на баланс фінансових інтересів держави і платників податків
12092 Особливості адміністрування податку на прибуток в сучасних економічних умовах
12093 Перспективи розвитку перестрахування в Україні
12094 Удосконалення обліку та аудиту доходів підприємства
12095 Облік та аудит та аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства
12096 Діагностика загрози банкрутства в механізмі ефективної діяльності підприємства
12097 Організація і методика обліку, аналізу і зовнішнього аудиту фінансових результатів діяльності
12098 Концесійний договір
12099 Договір про спільну діяльність
12100 Маркетингова стратегія банку
12101 Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств
12102 Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства з органами соціального страхування
12103 Управління фінансовими ризиками на міжнародних фінансових ринках
12104 Організація і методика обліку та аудиту в управлінні грошовими коштами підприємства та аналіз його платоспроможності
12105 Удосконалення залучення іноземних інвестицій на авіапідприємствах
12106 Організаційні форми інноваційного підприємства та їх розвиток в України
12107 Аналіз ефективності банківських операцій з іноземною валютою (на прикладі банку)
12108 Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
12109 Організація і методика обліку, аудиту матеріальних витрат підприємства та оцінка та їх рівня в системі прийняття рішень з їх оптимізації
12110 Фінансування підприємств за рахунок залучених коштів
12111 Маркетинг в банківський сфері
12112 Управління підприємницьким потенціалом фірми і способи його вдосконалення
12113 Організація і методика обліку, аналізу та аудиту резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку
12114 Системний аналіз діяльності закладу охорони здоров'я
12115 Товарознавча оцінка та логістичні канали розподілу сиркових виробів (глазуровані сирки)
12116 Конкурентоспроможність вітчизняного чоловічого взуття торгової марки "Faro" та організація розподільчої логістики
12117 Податкове стимулювання малого і середнього бізнесу в Україні
12118 Системи пенсійного забезпечення та напрямки її реформування
12119 Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров'я
12120 Правове становище закритих акціонерних товариств
12121 Правотворча діяльність кабінету Міністрів України
12122 Загальна характеристика злочинів, вчинених у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти
12123 Кримінальна відповідальність за крадіжку (ст. 185 КККУ)
12124 Правовий статус подружжя
12125 Управління товарним асортиментом на підприємстві
12126 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
12127 Правове регулювання проведення державних закупівель
12128 Управління кредитним портфелем комерційного банку
12129 Міжнародні економічні організації: поняття, класифікація та природа
12130 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів на малих підприємствах
12131 Управління конфліктами на рівні підприємства
12132 Управління внутрішнім середовищем установи в галузі охорони здоров'я: на прикладі ЦРП Деснянського району в м. Києві
12133 Глобалізація і конкурентна позиція України в світовій економіці
12134 Теорія і практика вчинення нотаріальних дій
12135 Організаційно-методичні аспекти обліку, контролю й аналізу операцій на поточних рахунках у банках
12136 Управління стратегією розвитку підприємства
12137 Організація обліку, контролю і аналізу витрат діяльності в системі управління підприємством
12138 Вплив матеріального стимулювання працівників в туристичній фірмі на фінансово-економічні показники
12139 Розробка ефективної системи стимулювання персоналу на підприємстві спецелектрометалургії
12140 Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров'я
12141 Розробка інвестиційного проекту підприємства
12142 Оподаткування суб'єктів малого бізнесу в Україні
12143 Управління оптовою торгівлею в закладах охорони здоров'я
12144 Управління логістикою аптечних закладів
12145 Облік, аналіз і аудит необоротних активів
12146 Банківське кредитування в діяльності підприємства
12147 Організація готівкового обігу (готівкових розрахунків) в Україні
12148 Нематеріальна мотивація трудової діяльності персоналу
12149 Право власності
12150 Цінова політика підприємства
12151 Кредитоспроможність позичальника комерційного банку
12152 Мотивація персоналу в закладах охорони здоров'я
12153 Управління фінансово-господарською діяльністю малих підприємств
12154 Управління маркетинговою діяльністю аптечного закладу
12155 Ринок страхового посередництва в Україні
12156 Система масових електронних платежів
12157 Документаційне забезпечення здійснення ЗЕД підприємства
12158 Забезпечення соціального захисту працівників закладів охорони здоров'я
12159 Організована злочинність та злочинні угрупування в Україні
12160 Облік, контроль і аналіз капітальних інвестицій
12161 Облік і аудит доходів, витрат і фінансових результатів
12162 Формування прибутку підприємства
12163 Нотаріальні правовідносини в Україні
12164 Стратегічне управління підприємством
12165 Маркетингові дослідження ринку страхових послуг
12166 Стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні
12167 Організація та управління рекламною діяльністю підприємства
12168 Методика і організація обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства
12169 Фінансування бюджетних установ
12170 Цінова політика фірми та її конкурентоспроможність на світовому ринку
12171 Програма маркетингової діяльності страхової компанії
12172 Основи ефективності діяльності підприємства (на прикладі ресторану "Дніпро")
12173 Кредитний ризик комерційних банків (на прикладі)
12174 Управління активними операціями банків
12175 Дослідження процесу застосування методів управління персоналом
12176 Системний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я
12177 Формування іміджу підприємства
12178 Методика та організація складання звітності суб'єктів малого підприємництва
12179 Теоретико-правові аспекти зовнішньоекономічного контракту та особливості його укладання
12180 Управління ризиками ЗЕД на підприємстві
12181 Управління кадровою політикою в закладах охорони здоров'я
12182 Правовідносини спадкування за законом
12183 Особливості функціонування діяльності соціальних організацій в умовах реформування суспільства
12184 Управління трудовими ресурсами на підприємстві
12185 Рентабельність підприємства
12186 Удосконалення обліку, аудиту і економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
12187 Управління закладом охорони здоров'я
12188 Система документальних комунікацій та інформаційна потреба
12189 Проблеми архівів та архівної спадщини (правовий аспект)
12190 Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду
12191 Управління конкурентоспроможністю туристичної фірми
12192 Розвиток іпотечного кредитування (на прикладі КБ "Приватбанк")
12193 Управління власним капіталом підприємства
12194 Облік доходів і витрат підприємства
12195 Банківське кредитування житлового будівництва в Україні
12196 Взаємодія страхових організацій і банківських установ
12197 Банківське кредитування в Україні
12198 Облік та аудит власних основних засобів
12199 Конкурентоспроможність підприємства
12200 Європейське та українське податкове право: порівняльна характеристика
12201 Формування та оцінка ресурсного потенціалу підприємства
12202 Облік, контроль і аналіз грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень
12203 Формування та аналіз інфраструктури підприємства
12204 Цивільно-правова характеристика ризикових (алеаторних) договорів
12205 Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
12206 Здійснення валютної політики країн з перехідною економікою
12207 Поняття, види і функції державної влади
12208 Політика фінансування оборотних активів підприємства
12209 Первинний облік, аналіз і аудит на підприємстві
12210 Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
12211 Управління кадровою політикою в закладах охорони здоров'я
12212 Управління рекламною діяльністю підприємства з продажу автомобілів
12213 Управління рекламною діяльністю підприємств готельного господарства
12214 Управління дебіторською заборгованістю підприємства
12215 Господарський договір
12216 Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю
12217 Українські фольклорні традиції
12218 Організація оплати праці на підприємстві дорожньої галузі
12219 Організація оплати праці на підприємстві
12220 Вплив державного регулювання ЗЕД на прийняття управлінських рішень на підприємстві
12221 Організація і методика обліку та аудиту розрахунків підприємства з покупцями та замовниками
12222 Юридичні способи захисту земельних прав громадян
12223 Інститут банкрутства в законодавстві України
12224 Оцінка економічної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Укртатнафта")
12225 Проблеми організації праці аудиторів
12226 Управління формуванням та використанням прибутку страхової організації
12227 Фінансування закладів охорони здоров'я
12228 Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення на прикладі виробничого підприємства паливно-енергетичного комплексу
12229 Управління формуванням та використанням прибутку
12230 Правовий статус компанії з управління активами
12231 Створення іміджу підприємства
12232 Зовнішня політика України за часів директорії УНР
12233 Підвищення продуктивності праці в організації
12234 Зовнішня політика Центральної ради
12235 Особливості правового регулювання охорони праці жінок, молоді та інвалідів
12236 Планування загального обсягу оптового товарообороту
12237 Особливості обліку та аудиту власного капіталу підприємства (господарського товариства)
12238 Вплив лідерства на ефективність управління персоналом в позашкільному навчальному закладі (музична школа)
12239 Створення іміджу підприємства
12240 Екологічна мережа України: сучасний стан і перспектива розвитку
12241 Організація маркетингової діяльності підприємства
12242 Аналіз витрат на виробництво продукції та шляхи їх зменшення
12243 Організаційно-економічне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства
12244 Проектування комплексного технологічного процесу перевидання книги
12245 Економічна термінологія англійської мови
12247 Кредитна політика в умовах ринкової економіки (на прикладі банку)
12248 Реклама в системі маркетингових комунікацій підприємства
12249 Робота іноземних ЗМІ в Україні на прикладі БіБіСі (BBC)
12250 Проектування технологічного процесу виготовлення етикетки для скляної тари
12251 Фінансова стійкість банку та шляхи її забезпечення
12252 Психологічні особливості кардіологічних хворих
12253 Діяльність психолога з попередження конфліктних ситуацій в організації
12254 Розробка системи управління процесом інформатизації організації
12255 Стратегія забезпечення міжнародної конкурентоспроможності банків України
12256 Банки на валютному ринку
12257 Управління банківськими ризиками
12258 Роль банківського кредитування в забезпеченні населення житлом
12259 Управління підвищенням конкурентоспроможності малого підприємства
12260 Поштова служба в установі і основні напрямки удосконалення її діяльності
12261 Оцінка гідрологічних показників водних ресурсів рекреаційних зон міста Києва
12263 Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в теорії та практиці закордонної юридичної освіти
12264 Управління асортиментом продукції підприємства
12265 Діяльність благодійних фондів в галузі охорони здоров'я
12266 Стратегія римського клубу відносно глобального розвитку людства і перспективи України
12267 Міжнародні організації в боротьбі з незаконним бізнесом
12268 Формування доходів і здійснення видатків місцевих бюджетів
12269 Дослідження процесу підбору персоналу на підприємстві
12270 Реклама банківських продуктів і послуг
12271 Кредитоспроможність позичальника банку
12272 Використання інструментів грошово-кредитної політики Національним банком України
12273 Аналіз використання процесу планування в управлінні підприємством
12274 Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальника банка
12275 Ефективність стратегічного менеджменту торгівельного підприємства
12276 Формування та розвиток правових аспектів взаємовідносин України і СОТ
12277 Аналіз діяльності банків на валютному ринку
12278 Польща за часів Другої світової війни (історія)
12279 Формування та управління клієнтською базою банків
12280 Проблеми і перспективи розвитку валютної політики України
12281 Кредитна політика банку, механізми її реалізації та вдосконалення
12282 Виставкова діяльність підприємства
12283 Управління інвестиційною діяльністю підприємства
12284 Вплив екологічних небезпек на розвиток підприємства
12285 Аналіз управління технологічними процесами в закладах охорони здоров'я
12286 Філософські погляди Ф. Прокоповича і Європейське Просвітництво.
12287 Правове регулювання свободи надання послуг за правом ЄС
12288 Технологія виготовлення етикеткової продукції
12289 Організація оплати праці на підприємстві
12290 Діяльність ткацької майстерні в Баугаузі. Й. Іттен.
12291 Збутова діяльність підприємства
12292 Податкова політика і її вплив на фінансовий стан суб'єктів господарювання
12293 Методи управління активами та пасивами комерційного банку
12294 Оподаткування прибутку підприємств та його роль в регулюванні фінансово-господарської діяльності
12295 Особливості діяльності психолога в лікувальній установі з подолання наркозалежності
12296 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства з погляду банку
12297 Форми власності в Україні
12298 Управління вхідними і вихідними грошовими потоками підприємства (на базі ДП "Санаторій "Конча-Заспа")
12299 Вдосконалення системи екологічного менеджменту на підприємстві
12300 Організація екологічного менеджменту на підприємстві
12301 Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення
12302 Фінансово-економічні важелі підвищення рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства
12303 Облік, аналіз і аудит матеріальних витрат підприємства (на прикладі ПАТ Київметробуд)
12304 Облік та аудит доходів та фінансових результатів операційної діяльності підприємства
12305 Конкурентноспроможність підприємства (на прикладі ПрАТ "Бахмацька рибна база")
12306 Розвиток малого підприємництва в сучасних ринкових умовах
12307 Облік, аудит і аналіз витрат операційної діяльності підприємства
12308 Кадрова стратегія підприємства при здійсненні ЗЕД
12309 Послуги комерційного банку та напрямки їх розвитку
12310 Управлінський аналіз та розробка виробничої програми ресторану
12311 Економічний механізм господарювання у ПАТ ГК "Братислава" м. Київ та шляхи його удосконалення
12312 Фінансовий аналіз діяльності банку, його цілі і методи (на прикладі банку)
12313 Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення та напрямки їх подальшого розвитку ( на прикладі Ощадбанку)
12314 Кредитоспроможність позичальника та способи її оцінки
12315 Міжнародна інтеграційна політика України
12316 Підвищення ефективності управління міжнародним маркетингом на виробничому (торговельному) підприємстві
12317 Управління оптовою закупівлею товарів на торгівельному підприємстві
12318 Управління витратами в системі управлінського обліку
12319 Мотивація особливостей управління персоналом і корпоративна культура ТНК
12320 Специфіка проектного менеджменту ЕБРР
12321 Європейські інтеграційні процеси, проблеми і перспективи розвитку ЄС
12322 Порівняльний аналіз банківського права України з правом країн ЄС
12323 Ефективність іноземної інвестиційної діяльності та макроекономічні заходи її стимулювання в Україні
12324 Політика оптового збуту у міжнародній торгівлі
12325 Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання
12326 Правове регулювання кредитних правовідносин
12327 Оподаткування підприємницької діяльності на прикладі будь-якого підприємства
12328 Інформаційна безпека в сучасних комп'ютерних мережах та технологіях
12329 Організація продажу транспортних послуг
12330 Виробництво, торгівля і споживання коньяку
12331 Сертифікація одягу для немовлят та оптимізація його закупівлі за матеріалами ВАТ "Універмаг "Дитячий світ"
12332 Проблеми взаємодії та сумісності мікроплатіжних систем
12333 Аналіз організації роботи аптечного закладу ТОВ НВП Медтрейд
12334 Розробка стратегічних напрямків розвитку установ в галузі охорони здоров'я
12335 Управління організаційними змінами на прикладі ТОВ "Фора"
12336 Управління мотиваційними аспектами персоналу підприємства на прикладі ПАТ "Київський маргариновий завод"
12337 Управління виробництвом лікарських засобів
12338 Правовий механізм реалізації аудиторської діяльності
12339 Облік та аудит нафтопродуктів та їх використання
12340 Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом
12341 Правова відповідальність за порушення прав споживачів
12342 Правове регулювання захисту цивільних прав та інтересів особи в судах України
12343 Аналіз та оцінка фінансово-економічного стану підприємства
12344 Банківське споживче кредитування в Україні
12345 Застереження в міжнародному праві
12346 Організація аналізу і контролю доходів бюджету Пенсійного фонду України
12347 Логістичне обслуговування споживачів та товарознавча оцінка ринку жіночого одягу
12348 Інвестиційна привабливість підприємства
12349 Управління процесом формування та розвитку трудового колективу організації
12350 Методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів
12351 Організація служби збуту на підприємстві
12352 Методика і організація обліку фінансових результатів діяльності малого підприємства
12353 Політика соціальної відповідальності в організаціях
12354 Управління кадровими ризиками підприємства
12355 Облік діяльності малих підприємств
12356 Організація і методика обліку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в управлінні підприємством
12357 Методи прогнозування економічних ресурсів комп’ютерної інформаційно-аналітичної системи на основі економетричних моделей
12358 Організаційні заходи митного оформлення горіхів
12359 Організація та управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
12360 Розвиток підприємництва в умовах європейської інтеграції
12361 Цивільні права юридичних та фізичних осіб, їх судовий захист в Україні
12362 Управління фінансовими ризиками на міжнародних фінансових ринках
12363 Міжнародний та український досвід ведення міжнародних торгових переговорів
12364 Управління пасивами банківської діяльності
12365 Діяльність Симона Петлюри як людини і політика
12366 Фінансовий ринок та його роль в економіці України
12367 Методика обліку та аудиту та аналізу витрат від звичайної діяльності
12368 Методика та організація обліку витрат, аналіз та аудит собівартості продукції
12369 Формування та використання прибутку підприємств
12370 Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування
12371 Соціально-педагогічні основи розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні
12372 Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів в умовах дозвілля
12373 Педагогічні умови творчого розвитку учнів старших класів у сучасних формах дозвілля
12374 Фінансовий ринок та його роль в економіці України
12375 Управління витратами на виробничому підприємстві
12376 Технічні засоби захисту від несанкціонованої аудіозапису
12377 Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
12378 Облік, контроль, аудит розрахунків за страхуванням
12379 Судовий розгляд цивільних справ як стадія судового процесу
12380 Належне виконання забов'язань у цивільному праві
12381 Аналіз платоспроможності підприємства та шляхи її зміцнення
12382 Поняття, мета та загальні умови призначення покарання за кримінальним правом України
12383 Муніципальна житлова політика: правові проблеми її реалізації
12384 Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуванням
12385 Правовий статус міста в Україні
12386 Правовий статус автономної республіки Крим
12387 Фінансова діяльність товариства з обмеженою відповідальністю
12388 Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності
12389 Облік, аналіз і аудит надходження та наявності основних засобів
12390 Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє законодавство
12391 Сертифікація та митне оформлення іграшок з пластмас
12392 Методи просування готельних послуг
12393 Організація управління закордонними справами
12394 Прокурор як учасник криміналістичної діяльності
12395 Концептуальні засади співробітництва у боротьбі з небезпечним обігом наркотичних засобів
12396 Теоретико-правові аспекти трансформації національних правових систем та державного суверенітету в умовах глобалізації
12397 Маркетинг підприємств на ринку фінансових послуг
12398 Розробка заходів і напрямів, конкурентних переваг підприємства (ЧП Гутаревич)
12399 Соціально-психологічні чинники куріння та його негативний вплив на психічне здоров'я підлітків
12400 Правовий захист від конкурентної розвідки
12401 Розробка організаційної структури управління підприємства
12402 Управління облігаційним кредитом
12403 Проблеми формування ринку та визначення коду за УКТЗЕД трикотажного одягу
12404 Джерела муніципально-статутного права
12406 Українські туроператори як суб'єкти світового ринку туристичних послуг на прикладі ТФ "Галопом по Європам" та "Іст-Юропіан Едвенчерз"
12407 Методологія фінансового аналізу результатів діяльності підприємства
12408 Судовий розгляд цивільних справ у суді першої інстанції, як основна стадія цивільного процесу
12409 Проблеми в зростанні злочинності в сфері економіки України
12410 Недержавний фінансовий контроль: причини виникнення, цілі і організація аудиту в Україні
12411 Організаційно-економічне вдосконалення експортно-імпортних операцій
12412 Система соціальної роботи з людьми похилого віку
12413 Інноваційні технології як засіб підвищення експортного потенціалу підприємства
12414 Актуальні проблеми в міжнародному бізнесі
12415 Планування інноваційної діяльності підприємства
12416 Оценка прибыльности предприятия в переходной экономике Украины
12417 Особенности становления и развития менеджмента в Украине (на примере Макдональдс)
12418 Удосконалення мотивації праці та підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
12419 Світовий ринок зерна: структура і динаміка в сучасних умовах
12420 Оптимізація виробничої програми як основа ефективного функціонування підприємства
12421 Особливості державного управління PR-технологіями на місцевому рівні
12422 Голдінг та екзістенціальний роман "Володар Мух"
12423 Побут та менталітет західноєвропейського лицарства у 11-15 ст.
12424 Аналіз фінансового стану підприємства
12425 Розробити та виконати жіночу вечірню зачіску з волосся середньої довжини з використанням постіжного виробу на основі моди стародавньої Греції. Передбачити 1-2 варіанти перечісу
12426 М. Міхновський як видатний представник суспільно-політичного руху України. Його дореволюційна діяльність
12427 Финансовый менеджмент в коммерческом банке
12428 Вивчення проблеми Інтернет-залежності серед школярів
12429 Прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку району
12430 Підсистема обліку договорів інформаційної системи промислового підприємства
12431 Облік заробітної плати
12432 Облік грошових потоків на підприємстві
12433 Служба зайнятості в Україні, її стан, функції та перспективи розвитку
12434 Облік та контроль товарів на підприємстві ТОВ "Омега Автопоставка"
12435 Облік та аналіз пасивів у комерційному банку "Райффайзен Банк Аваль"
12436 Управління персоналом підприємства та шляхи його удосконалення
12437 Методи управління господарською діяльністю на підприємстві та шляхи їх удосконалення
12438 Индивидуально-психологические проблемы принятия решений на примере спортивной деятельности (гандболисты)
12439 Обгрунтування напрямків удосконалення товарної політики підприємства
12440 Удосконалення системи формування якості продукції на підприємстві
12441 Учет и контроль наличных средств бюджетных организаций
12442 Професійний стрес та синдром емоційного вигорання у медичних працівників
12443 Розвиток сімейної медицини в Україні
12444 Аналіз менеджменту в органах державної влади
12445 Запобігання корупційним діянням та подолання корупції в Україні
12446 Влияние культуры и традиций на стиль воспитания ребенка в семье
12447 Кредитні відносини банка з позичальниками
12448 Дослідження ефективності організації самостійної роботи студентів вищого навчального закладу освіти
12449 Банківські операції з платіжними картками
12450 Дослідження фінансової стійкості підприємства (на прикладі аеропорту)
12451 Кредитна діяльність банку в сучасних умовах
12452 Соціалізація учнівської та студентської молоді в українському суспільстві
12453 Наукові основи та методи ендоекологічних досліджень
12454 Дослідження еволюції комічного від «Амфітріона» Плавта до «Амфітріона» Ж.-Б. Мольєра і до «Амфітріона 38» Ж. Жироду.
12455 Дослідження соціальної роботи з людьми похилого віку
12456 Проектирование нового бизнеса и повышение его эффективности
12457 Методологія та організація обліку фінансових результатів підприємства
12458 Аналіз ефективності реалізації диверсифікаційної діяльності туристичної фірми
12459 Стан та перспективи розвитку дитячого туризму в Україні (на прикладі туристичної фірми)
12460 Максимізація прибутку підприємства
12461 Анализ и методика организации самостоятельной работы студентов при изучении курса "История Украины"
12462 Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві
12463 Организация системы маркетинга на предприятии
12464 Формування та використання маркетингового потенціалу підприємства
12465 Управління рекламною діяльністю підприємств туристичної індустрії
12466 ПР-політика та PR-технології на підприємствах туристичної сфери
12467 Основні засади та напрямки сучасної зовнішньоторговельної політики України з країнами СНД
12468 Вдосконалення організації практичних занять з вогневої підготовки особового складу підрозділів МВС України
12469 Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
12470 Фінансове планування та фінансове забезпечення закладів освіти
12471 Дослідження агресивної поведінки підлітків
12472 Правовий статус підприємств в міжнародному приватному праві
12473 Управління прибутковістю підприємства
12474 Формування та управління конкурентними перевагами підприємства
12475 Громадянські рухи і організації, засоби масової інформації як виразники соціальної думки
12476 Обгрунтування проекту впровадження нового обладнання в компанії інтегрованого маркетингу Prospects Groups
12477 Організаційні та економічні проблеми членства України в СОТ
12478 Архітектура Софії Київської.
12479 Контроль та нагляд в державній службі
12480 Корупція у сфері державної служби: умови виникнення та методи запобігання
12481 Маркетингові комунікації в системі управління готельно-ресторанним бізнесом, шляхи їх вдосконалення
12482 Ділове оточення підприємств готельного господарства та його роль в досягненні ефективного управління
12483 Психологічні особливості ціннісних орієнтацій особистості
12484 Розробка та реалізація маркетингових стратегій господарського портфеля ТОВ "ФОМІНО"
12485 Вдосконалення системи оподаткування великих підприємств в контексті поліпшення їхнього фінансового стану (на прикладі ДК "Укргазвидобування")
12487 Спільне підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку
12488 Ефективність космічного права: стан і перспективи кодифікації та прогресивного розвитку
12489 Стратегія розвитку закладів дозвілля регіональної інфраструктури туризму в м. Києві
12490 Використання психологічних технологій в діяльності неортодоксальних угрупувань
12491 Проблема виховання дітей засобами праці в педагогічній системі В.О. Сухомлинського та втілення його ідей на сучасному етапі
12492 Кримінальна відповідальність за вимагання (стаття 318 КК)
12493 Особливості допиту осіб, які страждають на фізичні та психічні недоліки
12494 Управління прибутковістю страхової компанії зі страхування життя (на прикладі "ТАС")
12495 Організація і удосконалення обліку і контролю витрат на капітальні вкладення і ремонтні роботи, виконані підрядним і господарським способами
12496 Кредитний ризик комерційного банку та шляхи мінімізації (на прикладі ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")
12497 Розвиток міжнародних франчайзингових угод в сфері швидкого харчування
12498 Особливості функціонування міжнародних офшорних центрів
12499 Роль ТНК на світовій арені в умовах глобалізації світового господарства
12501 Організація і методи обліку і аудиту дебіторської заборгованості (на прикладі ПАТ ЕКА "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго")
12502 Норми господарського права (форми реалізації)
12503 Шляхи підвищення ефективності допоміжних цехів і господарств (на прикладі ДП АТ "Київхліб" Хлібокомбінату №4)
12504 Розвиток персоналу як важлива передумова ефективного функціонування підприємства
12505 Судові процедури, що застосовуються до боржника у справі про банкрутство
12506 Формування оптимального портфелю цінних паперів
12507 Механізм активізації підприємницької діяльності в сільському зеленому туризмі
12508 Оперативне управління підприємством (на прикладі ПАТ АК "Київводоканал")
12509 Стратегічний аналіз діяльності підприємства
12510 Організаційно-правові засади регулювання діяльності спільних підприємств
12511 Підприємства світового і вітчизняного рекламного бізнесу: тактика і стратегія успіху
12512 Оперативне управління підприємством (на прикладі ВАТ АК "Київводоканал")
12513 Тактика та особливості проведення допиту
12514 Стратегічне управління маркетинговою діяльністю малого підприємства
12515 Облік, аналіз і аудит надходження та руху малоцінних необоротних матеріальних активів
12516 Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві
12517 Оцінка конкурентоспроможності підприємства (2-3 розділи)
12518 Облік і аудит товарів на підприємстві
12519 Управління грошовими потоками підприємства
12520 Особливості управління професійно-технічними навчальними закладами
12521 Дослідження внутрішнього середовища закладів ресторанного господарства
12522 Організаційний механізм управління діяльністю підприємства готельного господарства
12523 Формування цінової політики закладу ресторанного господарства (розділи 2-3)
12524 Оцінювання операцій банку з цінними паперами (розділи 2-3)
12525 Управління ліквідністю комерційного банку
12526 Кредитування інноваційних проектів (розділи 2-3)
12527 Методологія побудови організації відпуску нафтопродуктів на прикладі АЗС (на основі СУБД Oracle 10g та системи управління, написаної на платформі .NET з використанням ADO.NET на мові C#)
12528 Аналіз ринку та митне оформлення маргаринової продукції
12529 Правовий статус та управління відкритим акціонерним товариством
12530 Паблік рілейшнз у формуванні міжнародного іміджу держави
12531 Податкова система України
12532 Сучасний стан міжнародного рекламного бізнесу
12533 Генезис, класифікація і агрохімічна характеристика еродованих чорноземів
12534 Сбытовая политика предприятия
12535 Споживче кредитування в Україні
12536 Управління конкурентними перевагами підприємства товариства компанії "Кроно плюс"
12537 Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків підзвітними особами
12538 Удосконалення інструментарію залучення позичкових коштів торговельного підприємства
12539 Організація та ефективність оплати праці на підприємстві
12540 Мотивація трудової поведінки працівників
12541 Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності
12452 Формування корпоративної культури корисної діяльності персоналу на підприємствах
12543 Умови і методи банківського кредитування фізичних осіб
12544 Шляхи поліпшення соціально-психологічного клімату у трудовому колективі
12545 Економічні та соціальні проблеми зайнятості в Україні
12546 Підвищення ефективності стимулювання продуктивності праці працівників торгівельного підприємства
12547 Облік, аналіз і аудит імпортних операцій
12548 Фінансовий менеджмент в комерційних банках на прикладі КФ ПАТ "Кредобанк"
12549 Організація обліку та аудиту формування та використання прибутку на матеріалах підприємства "Авіалакс"
12550 Організація обліку заробітної плати і аналіз використання коштів на оплату праці підприємства
12551 Облік та аналіз основних засобів
12552 Облік і аналіз фінансових результатів
12553 Облік витрат та аналіз собівартості продукції на підприємстві сфери послуг
12554 Аналіз та аудит фінансового стану підприємства на підприємствах сфери послуг
12555 Організація обліку та аналіз руху грошових коштів на матеріалах приватного підприємства
12556 Роль акціонерного капіталу у розвитку банківської системи України
12557 Врахування фразеологічних особливостей у перекладі англомовних художніх текстів
12558 Управління залученими коштами банку
12559 Особливості фінансового моніторінгу в банківській сфері
12560 Організація системи фінансового моніторінгу в фінансових установах України
12561 Корпоративне управління в банківському секторі України: стан та тенденції розвитку
12562 Кредитування підприємства
12563 Фінансовий моніторінг як інструмент системи протидії легалізації незаконних доходів
12564 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
12565 Сучасні тенденції еволюції розвитку та діяльність ТНК
12566 Облік, аналіз, аудит і контроль поточних зобов'язань
12567 Безготівкові операції банків та напрями їх покращення
12568 Проблеми розвитку освіти в контексті вимог Болонської декларації
12569 Облік надходження та реалізації готової продукції
12570 Облік і аналіз витрат діяльності підприємства
12571 Вплив механізму корпоративної культури на стан конкурентоспроможності (2-3 розділи)
12572 Розвиток банківських послуг в Україні
12573 Організація продажу сільськогосподарської продукції через мережу фірмових магазинів
12574 Реалізація товарів (товарообіг) на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі
12575 Організація та методика обліку і контролю поставок товарів по імпорту
12576 Організація проведення інвентаризації на підприємстві
12577 Система операційного менеджменту підприємства
12578 Облік, аналіз і аудит операцій, пов'язаних з ліквідацією та банкрутством підприємства
12579 Кадрове забезпечення підприємства
12580 Логістичне управління товарним забезпеченням на торгівельному підприємстві
12581 Управління неприбутковими організаціями соціальної сфери в сучасних умовах
12582 Непряме оподаткування підприємств в Україні
12583 Непряме оподаткування підприємств в Україні: стан та перспективи розвитку
12584 Основні засади та концепції документознавства
12585 Організація та методика бухгалтерського обліку формування та використання прибутку підприємства
12586 Облік, аналіз і аудит матеріальних витрат (на підприємствах поліграфії)
12587 Сучасні аспекти розбудови громадянського суспільства в Україні
12588 Розвиток підприємства - головний фактор підвищення ефективності функціонування комунальної власності
12589 Державна служба зайнятості: завдання, функції та напрями діяльності
12590 Управление лизингом на предприятии
12591 Актуальні проблеми організації діяльності слідчого і шляхи їх вирішення
12592 Прогнозування фінансового стану на підприємстві
12593 Організація обліку, аналізу і аудиту готової продукції підприємства
12594 Управління маркетинговою діяльністю підприємства та напрямки його вдосконалення
12595 Інформаційні системи звітності страхових компаній
12596 Дослідження конкуренції підприємств
12597 Бізнес-план виробничого підприємства
12598 Проблеми управління сільським господарством України
12599 Аналіз документальних потоків із проблематики "Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в газетній періодиці"
12600 Правові якості та порядок прийняття процесуальних рішень суддею в порядку судового контролю
12601 Бар’єри спілкування працівників внутрішніх справ
12602 Ефективність використання маркетингового потенціалу підприємства
12603 Облік, аналіз і аудит валютних операцій на підприємстві
12604 Управління обіговими коштами підприємства
12605 Конкурентні стратегії підприємства
12606 Аналіз використання нематеріальних активів на підприємстві
12607 Україна у світовому рейтингу глобальної конкурентоспроможності
12608 Планування витрат на підготовку виробництва та освоєння нових виробів
12609 Стратегія збільшення прибутковості господарської діяльності підприємства
12610 Управління оборотними коштами підприємства
12611 Формування та використання фонду оплати праці підприємства
12612 Управління диверсифікацією комплексу послуг складської логістики
12613 Аналіз інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання
12614 Організаційно-методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту доходів підприємств
12615 Маркетинговий потенціал підприємства та його вплив на господарські результати діяльності
12616 Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління
12617 Логістичне управління товарним забезпеченням торгівельного підприємства
12618 Логістична діяльність морського порту Роттердам
12619 Інвестиційна діяльність комерційних банків
12620 Шляхи удосконалення системи спеціалізованих інтернатів в Україні
12621 Інноваційний потенціал підприємства та його вплив на результати господарської діяльності
12622 Формування ефективного мотиваційного механізму діяльності підприємства
12623 Ринок перестрахування та шляхи його розвитку в Україні
12624 Планування та контроль операцій транспортування матеріально-технічних ресурсів виробництва
12625 Розвиток фінансових бірж в Україні
12626 Підвищення ефективності роботи підприємства в напрямку покращення якості виробленої продукції на прикладі заводу "Комунар"
12627 Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в банківську систему України
12628 Стратегія маркетингової діяльності підприємства
12629 Управління фінансовими ризиками підприємства
12630 Управління виробництвом промислової продукції з використанням концепції "Lean production"
12631 Управління фінансовою діяльністю підприємства
12632 Умови перестрахування ризиків на вітчизняному та міжнародних ринках
12633 Використання психотехнологій у сфері управління персоналом
12634 Перестрахування і організація проведення перестрахувальних операцій в Україні
12635 Сучасний стан та перспективи розвитку ринку акцій в Україні
12636 Оподаткування прибутку підприємств малого бізнесу
12637 Механізми фінансування і кредитування малого бізнесу
12638 Діяльність фінансових бірж в Україні
12639 Облік, контроль та аналіз витрат на оплату праці
12640 Облік, аналіз та аудит готової продукції
12641 Методика аналізу, обліку та аудиту готової продукції
12642 Перестрахувальна діяльність страховиків в Україні
12643 Облік, аналіз та аудит малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)
12644 Застосування митних платежів в державному регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
12645 Амортизація основних засобів
12646 Облік, аналіз витрат, доходів і фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу
12647 Облік, контроль та аналіз використання оборотних активів та шляхи його вдосконалення
12648 Реалізація та обгрунтування організаційно-економічного плану ресторану
12649 Фінансовий стан підприємства
12650 Державний фінансовий контроль за діяльністю підприємств житлового господарства
12651 Правовий статус та діяльність Конституційного Суду України
12652 Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві при різних формах бухгалтерського обліку
12653 Державний бюджет України: стан та проблеми
12654 Розвиток систематичних документних класифікацій у ХІХ-ХХІ ст
12655 Соціально-психологічні особливості макроекономічних уявлень молоді
12656 Організаційно-правові засади діяльності місцевих судів
12657 Дослідження вогнепальних ушкоджень в судово-медичній експертизі
12658 Формування і реалізація міжнародних стратегій розвитку підприємства
12659 Маркетингова товарна політика підприємства та підвищення її конкурентоспроможності
12660 Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій
12661 Управління каналами постачання підприємства
12662 Управління персоналом на підприємстві при здійсненні ЗЕД
12663 Організація і методика обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств
12664 Формування медіа-простору в Україні
12665 Професійне навчання персоналу та його вплив на діяльність підприємства
12666 Використання інноваційних технологій управління персоналом
12667 Вивчення особливостей прояву страхів у дітей 5-го віку
12668 Система підбору та розвиток персоналу на підприємстві
12669 Управління конфліктами на підприємстві
12670 Дослідження фінансіаризації світового господарства та перспективи інтеграції фондового ринку України у міжнародний фінансовий ринок
12671 Управління логістичними процесами на підприємстві
12672 Фінансова санація підприємства
12673 Рух грошових коштів на підприємстві
12674 Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства
12675 Формування та управління активами підприємства
12676 Становлення та розвиток міжнародних організацій в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності
12677 Роль спільних підприємств в залучені іноземних інвестицій
12678 Процес прийняття управлінських рішень на підприємстві та шляхи його оптимізації
12679 Організація обліку і аудиту власного капіталу банку
12680 Конкурентоспроможність підприємства
12681 Консалтингові послуги та консалтингова діяльність в Україні
12682 Управління кредитним портфелем банку
12683 Управління валютними депозитними операціями комерційного банку
12684 Діяльність спільних підприємств в системі світогосподарських зв’язків
12685 Розвиток водного спортивного туризму в світі та Україні
12686 Ринок світової електронної торгівлі (послуг)
12687 Управління витратами підприємства та напрями оптимізації
12688 Стратегія підприємства в умовах конкурентного середовища
12689 Правова регламентація земельних відносин у будівництві
12690 Методика і організація обліку та аудиту розрахунків із замовниками та покупцями
12691 Організація маркетингової діяльності фондової біржі
12692 Дослідження формування місцевих бюджетів
12693 Становлення евроінтеграційних процесів в глобальних умовах розвитку світового господарства
12694 Організація і нормування праці на підприємстві
12695 Облік, аналіз та аудит розрахунків з покупцями та замовниками
12696 Організація і методика обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками
12697 Оцінка інвестиційних проектів
12698 Формування та реалізація депозитної політики в банківських установах
12699 Правове регулювання економічної конкуренції в Україні
12700 Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
12701 Особливості формування та використання персоналу на підприємстві АПК
12702 Аналіз рівня та динаміки продуктивності праці
12703 Управлінський облік в системі контролінгу витрат
12704 Лізингові відношення та шляхи їх вдосконалення
12705 Організація та функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК) в умовах розвитку міжнародного бізнесу
12706 Фінансова діяльність підприємств на міжнародних фінансових ринках
12707 Організація та управління системою маркетингових комунікацій на підприємстві
12708 Правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні
12709 Аналіз ефективності діяльності підприємства
12710 Управління діяльністю комерційних банків в умовах фінансової кризи
12711 Правовий статус підприємств в міжнародних приватних відносинах
12712 Методика та організація обліку, аналізу і аудиту щорічних відпусток на підприємстві
12713 Облік та аналіз операційних витрат
12714 Розвиток національного туризму Київської області (1-2 розділи)
12715 Свобода слова і сучасна журналістика в Україні
12716 Організація сервісного обслуговування та стимулювання попиту на промислову продукцію
12717 Розробка та формування ринкової стратегії підприємства
12718 Оцінка фінансового стану підприємства
12719 Інвестиційна політика як фактор зростання економіки
12720 Дослідження гендерних особливостей в міжособистісній комунікації
12721 Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності
12722 Зовнішньоторговельна політика України в умовах сучасної фінансової кризи
12723 Фінансова діяльність транснаціональних компаній і транснаціональних корпорацій в світовому господарстві (ТНК)
12724 Міжнародне співробітництво машинобудівних підприємств України
12725 Аналіз ідіом англійської мови, стильові характеристики перекладу
12726 Організаційно-правова характеристика та повноваження Кабінету міністрів України
12727 Організація самостійної і практичної роботи учнів на уроках фізичної географії
12728 Методика проведення аналізу поточних зобов’язань у звітності підприємства
12729 Аналіз операційної та фінансової діяльності підприємства (переддипломна практика)
12730 Механізм здійснення орендних відносин
12731 Нотаріальна діяльність в Україні
12732 Формування та використання прибутку на торговельному підприємстві
12733 Теоретичні аспекти інноваційного підприємництва (розділи 1-2)
12734 Проект ресторанного закладу
12735 Розробка, реалізація та вдосконалення збутової політики ПАТ „Ощадбанк”
12736 Взаємодія України зі Світовим банком щодо модернізації Державної податкової служби
12737 Філософські і етичні погляди Ф. Прокоповича
12738 Дослідження альтруїзму і емпатії як детермінанти міжособистісної поведінки підлітків
12739 Шляхи подолання комунікативних бар’єрів спілкування працівників на підприємстві
12740 Вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (ФОП) в кризовий період
12741 Шляхи вдосконалення орендних відносин на підприємствах

Зараз ви дивилися сторінку 2 списку готових дипломних робіт. Перейти до інших сторінок зі списками готових дипломних робіт:

Сторінка 1 списку готових дипломних робіт

Сторінка 2 списку готових дипломних робіт

Сторінка 3 списку готових дипломних робіт

Сторінка 4 списку готових дипломних робіт

Сторінка 5 списку готових дипломних робіт

Сторінка 6 списку готових дипломних робіт

Увага, в списку присутні не всі наявні готові дипломні роботи (лише 4700 з понад 8000). Якщо ви на знайшли потрібну вам тему дипломної, це не означає що її не існує. Ви можете зробити запит на пошук готової дипломної роботи. Після цього здійснимо пошук і запропонуємо вам варіанти готових дипломних робіт за темою, зазначеною у запиті.

Також ви можете відвідати наш каталог готових дипломних робіт:

Ви також можете замовити виконання індивідуальної роботи за вашим планом, на потрібному вам прикладі і за вимогами вишу, де ви навчаєтесь:

© www.diplom.in.ua, 2005-2023