Освіта і наука

Готові дипломні роботи

Готові дипломні роботи - роботи, які були виконані нами раніше, тобто це не нові роботи під замовлення, а вже існуючі. Безкоштовний супровід для готових дипломних робот не надається.

Якщо необхідна гарантія і безкоштовні доробки - замовте нову роботу; при цьому ви отримаєте безкоштовний супровід (безкоштовні доробки).

Умови придбання готових дипломних робіт:

1. Повідомляєте про тему, отримуєте перелік наявних готових дипломів, потім плани робіт, що вас зацікавили, потім короткі відомості по тих дипломах, плани яких вас зацікавили. Далі обираєте одну роботу і отримуєте її фрагменти на пошту. Вивчаєте її. Якщо підходить - оплачуєте. Після надходження коштів отримуєте електронною поштою файл з дипломною роботою.

2. Готові дипломні роботи продаються на умовах "як є". В подальшому по готовим дипломним роботам ми не приймаємо зауваження і заявки на їх безкоштовну доробку. Факт здійснення замовником оплати за готову дипломну роботу означає безумовну згоду з цими умовами. Якщо вас цікавить дипломна робота з подальшими безкоштовними доробками, виконана виключно для вас, з урахуванням методички вашого вишу і ваших побажань - замовте у нас індивідуальне виконання дипломної роботи.

Вартість готових дипломних робіт складає 1000 грн. за дипломну роботу. А якщо купуєте дві готові дипломні роботи одночасно, то на другу отримуєте знижку 50%. Також пропонуємо партнерські ціни - спеціальна пропозиція для старост, викладачів вишів.


Всі роботи виконані нами раніше. В Інтернеті їх немає.

Каталог готових дипломних робіт, виконаних нами, дуже великий. Ми розбили його на сторінки. Але у списку наведені 4700+ готових дипломних робіт з понад 8000. Тому краще всього зробити запит і повідомити свою тему. Ми сформуємо перелік готових дипломних робіт і відправимо його вам.
Також ви можете відвідати наш каталог готових дипломних робіт:


Сторінка 1 списку готових дипломних робіт:


10001 Індивідуальний імідж
10002 Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом
10003 Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі
10004 Маркетингові дослідження на ринку алкогольних товарів на прикладі ДП "Долмарт-Україна"
10005 Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються у сфері сімейно-побутових відносин
10006 Розробка комунікативної програми для просування товарів особистої гігієни на вітчизняний ринок
10007 Аналіз ефективності функціонування підприємництва
10008 Шляхи інтеграції України до світового інвестиційного ринку
10009 Правовий режим права власності іноземних фізичних та юридичних осіб в Україні
10010 Правове регулювання шлюбного договору
10011 Організація і проведення рекламних кампаній (на прикладі VEGA GROUP MARKETING)
10012 Вдосконалення системи оплати праці на підприємствах атомної енергетики України (на прикладі ВП „Рівненська АЕС”
10013 Цивільно-правове регулювання банківського кредитування
10014 Методичні особливості міжнародної конкурентоспроможності підприємства
10015 Правове регулювання пенсій за віком
10016 Управління персоналом підприємства - суб'єкта ЗЕД
10017 Кредитно-розрахункові відносини в цивільному праві
10018 Розробка комплексу маркетингу МП (на прикладі ТОВ "Маг")
10019 Діяльність зарубіжних банків в Україні
10020 Використання пластикових карток у діяльності КБ: стан та перспективи розвитку
10021 Управління картковим бізнесом у банку
10022 Облік і аналіз основних засобів
10023 Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
10024 Мотивационные механизмы управления персоналом на примере ОАО "Украинский Профессиональный банк"
10025 Покращення фінансового стану підприємства (на прикладі ПАТ "Хлібокомбінат №1")
10026 Правова характеристика договору оренди державного та комунального майна
10027 Формування цінової стратегії підприємства в умовах конкурентного середовища
10028 Організація, практика та особливості проведення сертифікаційних іспитів та випробувань харчової продукції у державній системі сертифікації УКРСЕПРО та системі сан.-епід. контролю
10029 Обгрунтування бізнес-плану створення малого підприємства
10030 Особливості юридичної відповідальності за найбільш поширені злочини у сфері господарської діяльності в Україні і за кордоном
10031 Страхування життя та перспективи його розвитку в Україні
10032 Управління інвестиційною діяльністю (на прикладі ЗАТ Аура)
10033 Корпоративна культура як елемент стратегічного управління підприємством
10034 Організаційно-методологічні аспекти обліку, контролю і аудиту в умовах переходу до ринкової економіки
10035 Управління рекламною кампанією (на прикладі ТОВ Поступ)
10036 Підвищення конкурентоспроможності послуг, що надаються малим підприємством (на прикладі нічного клубу).
10037 Аналіз фінансового стану підприємства сфери послуг (на матеріалах ПАТ Готельний комплекс "Русь"
10038 Розробка елементів комплексу маркетингу фармацевтичної продукції на прикладі діяльності представництва компанії Апотекс, Канада
10039 Розробка стратегії розвитку банку (на прикладі банку)
10040 Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків з бюджетом (на прикладі підприємства)
10041 Асортиментна політика підприємства та її вплив на ефективність ЗЕД підприємства (на прикладі підприємства)
10042 Формування та розвиток організаційної культури на підприємстві (на прикладі кондитерської фабрики)
10043 Організація маркетингових досліджень зовнішнього ринку (на прикладі підприємства)
10044 Організаційна культура підприємства як складова зовнішньо-економічної стратегії, що здійснюється підприємством
10045 Розробка стратегії просування препарату "Трайсілс" на прикладі компанії "Дженом-Біотек"
10046 Концептуальні засади виникнення тероризму та його вплив на формування сучасних соціально-політичних відносин
10047 Вибір каналів дистрибуції у телекомунікаційній сфері (на матеріалах компанії МТС)
10048 Менеджмент міжнародного туризму (на прикладі ТОВ "Акваторія")
10049 Методи стимулювання ЗЕД підприємства (на прикладі підприємства)
10050 Облік і аудит розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками (на прикладі підприємства)
10051 Маркетингове управління в аграрній сфері (на прикладі підприємства)
10052 Технология разработки бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере предприятия)
10053 Злочин у кримінальному праві: поняття, ознаки, види, класифікація
10054 Управління державною службою в Україні
10055 Фінансовий менеджмент як інструмент антикризового управління підприємством
10056 Обгрунтування напрямів удосконалення організаційної структури АТ
10057 Платіжна система України та перспективи її розвитку
10058 Залучені ресурси банку (на прикладі КБ Приватбанк)
10059 Органи місцевого самоврядування в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку
10060 Управління збутовою політикою Текстиль-Контакт
10061 Організація та мотивація праці при здійсненні зовнішньоекономічних операцій
10062 Транснаціональні корпорації й транснаціональні банки в системі сучасних світогосподарських зв'язків
10063 Правовий статус підприємств в Україні
10064 Стратегія підвищення конкурентоспроможності ТОВ "Артекс"
10065 Претензії і позови при перевезенні автомобільним транспортом
10066 Господарський договір: укладання, розірвання, виконання
10067 Правовий захист працівників органів державної податкової служби в Україні
10068 Управління якістю готельного комплексу "Русь" та шляхи його вдосконалення
10069 Менеджмент: зміст, історія становлення та функції
10070 Оцінка, організація обліку, контролю і аналізу зобов'язань
10071 Цінні папери, які можуть випускати підприємницькі товариства (правовий режим)
10072 Ефективність управління експортними контрактами в сфері ЗЕД
10073 Функції цивільного права
10074 Конфлікт на Балканах у 90-х рр.: витоки, хід завершення, прогнози на майбутнє
10075 Проблема виникнення другої світової війни і вступу до неї СРСР в історіографії
10076 Банківські ризики та шляхи їх мінімізації (на прикладі АКБ Укргазбанк)
10077 Стан юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в Україні
10078 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства
10079 Забезпечення стійкого розвитку підприємства в сучасних умовах ринкових відносин (на прикладі ПП "Істочник")
10080 Майнові відносини в цивільному праві
10081 Сучасна концепція маркетингових комунікацій щодо виведення нового бренду на ринок України (на прикладі страхової компанії)
10082 Формування торговельного асортименту торговельного підприємства з маркетинговою орієнтацією
10083 Форми кредитування малого підприємництва та їх розвиток в Україні (на прикладі банку)
10084 Податкова оптимізація господарської діяльності економічних суб'єктів
10085 Організація та удосконалення фінансової діяльності малих та середніх підприємств
10086 Маркетингова політика комунікацій (на прикладі)
10087 Порівняльний аналіз звітності українського та західного підприємства
10088 Особенности деятельности психолога по формированию положительных мотивов труда у работников
10089 Особливості міжнаціональних конфліктів в Османській Імперії 16-19 ст.
10090 Сегментування ринку підприємства (на прикладі)
10091 Спільне підприємництво в Україні: проблеми та перспективи
10092 Структурування позик як метод зниження кредитного ризику
10093 Управління фінансовими інвестиціями (портфельні стратегії) (на прикладі)
10094 Оцінка ефективності діяльності франчайзингового підприємства (на прикладі)
10095 Семантика жіночих імен в українській мові
10096 Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України в умовах інтеграції до Європейського Союзу
10097 Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
10098 Удосконалення діяльності підприємства на зовнішньому ринку
10099 Бізнес-планування
10100 Управління маркетинговою діяльністю та його вдосконалення (на прикладі)
10101 Вдосконалення рекламно-маркетингової діяльності підприємства
10102 Управління маркетинговою діяльністю готелю
10103 Формування та використання прибутку на підприємстві
10104 Управління формуванням оборотного капіталу на підприємстві
Правове регулювання інвестиційної діяльності
10105 Майнові відносини подружжя і їх правове регулювання
10106 Правове становище учасників ринку цінних паперів
10107 Конституційне право людини на приватну власність
10108 Правове регулювання фінансування будівництва житла
10109 Шляхи вдосконалення цінової політики підприємства
10110 Стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок
10111 Бізнес-план інвестиційного проекту
10112 Засоби і межі здійснення суб'єктивних цивільних прав
10113 Інноваційна діяльність на підприємстві та її вдосконалення
10114 Інноваційні стратегії підприємства
10115 Фінансове забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві
10116 Удосконалення збутової діяльності підприємства
10117 Управління конкурентоспроможністю на підприємстві та її вдосконалення
10118 Система управління конкурентоспроможністю на підприємстві та її вдосконалення
10119 Організація маркетингових досліджень на підприємстві та шляхи її вдосконалення
10120 Оподаткування податком на додану вартість в Україні та шляхи його поліпшення
10121 Маркетингова цінова стратегія на ринку пива
10122 Рекламна діяльність як складова маркетингу та способи її поліпшення
10123 Збутова політика підприємства та шляхи її вдосконалення
10124 Конкурентні ринкові позиції підприємства та шляхи їх зміцнення
10125 Конкурентне середовище підприємства та його оптимізація
10126 Співвідношення публічного та приватного права
10127 Правове регулювання фондового ринку
10128 Підвищення ефективності виховання в учнів національної самосвідомості і патріотизму
10129 Облік, аналіз, аудит інвестиційної діяльності
10130 Антикризове управління підприємством
10131 Дефіцит державного бюджету
10132 Правове регулювання ринку цінних паперів
10133 Система бюджетування на підприємстві та її удосконалення
10134 Удосконалення управління фінансами в лізинговій компанії
10135 Фінансове планування на підприємстві та його удосконалення
10136 Кредитна політика банку (на прикладі)
10137 Інформаційні системи бухгалтерського обліку в умовах використання електронно-обчислювальної техніки
10138 Правовое регулирование финансирования затрат на жилищное строительство
10139 Міжнародно-правове регулювання інвестицій на двосторонній основі
10140 Управління нематеріальними активами компанії ПАТ "Технологічні системи"
10141 Формування механізму забезпечення прибутковості підприємства
10142 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
10143 Природні монополії та проблеми регулювання їх діяльності
10144 Проблема оплати та тарифів у ЖКГ України
10145 Правове регулювання інвестиційної діяльності
10146 Стратегія виходу іноземної фірми на ринок України
10147 Сучасні механізми маркетингових досліджень в сфері професійного навчання держслужбовців
10148 Менеджмент естетичної діяльності в соціокультурній сфері
10149 Основні напрямки вдосконалення політики регулювання ЗЕД підприємств Україні
10150 Шляхи підвищення ефективності імпортних операцій Хлібокомбінату №10
10151 Фінансовий аналіз у банках та шляхи його поліпшення (на прикладі Укрсоцбанку)
10152 Система доходів зведеного бюджету України
10153 Проблеми просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок
10154 Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах-експортерах
10155 Формування іміджу підприємства на зовнішньому ринку
10156 Аналіз методів оцінки економічної ефективності інвестицій (товари FMCG)
10157 Організація обліку, аналізу і аудиту імпортно-експортних операцій підприємства
10158 Формування корпоративної культури підприємства
10159 Економічний механізм господарювання і методи управління
10160 Стратегическое управление персоналом на предприятии с использованием системы сбалансированных показателей (ССП)
10161 Взаємодія служб Public Relation із засобами масової інформації
10162 Організація і методика обліку та аудиту операцій з імпорту товарів, робіт, послуг
10163 Защита прав акционеров и их законных интересов
10164 Правовой статус субъектов, осуществляющих производство и реализацию лекарственных средств
10165 Правові аспекти регулювання відносин за договором купівлі-продажу нерухомого майна: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС
10166 Управління капіталом та дивідендна політика банку
10167 Державна служба в Україні: поняття, інституційна характеристика
10168 Валютні операції в комерційних банках та їх удосконалення
10169 Концепт страха в произведениях Кьеркегора, Чехова и Мопассана
10170 Фінансова стійкість підприємства та шляхи її покращення
10171 Маркетингове дослідження популярності FM-радіостанцій
10172 Активи комерційного банку та шляхи вдосконалення активних операцій КБ
10173 Организация исследования запаховых следов человека в органах внутренних дел
10174 Звіт з переддипломної практики на ДМКД
10175 Громадянське суспільство та його формування в Україні
10176 Предмет доказування в цивільному позові за законодавством України
10177 Відновлення платоспроможності боржника (правовий аспект)
10178 Управління інноваційними процесами ЗЕД підприємства ЗАТ ТПФГ Інтерагротек
10179 Інвестиційна діяльність підприємств аграрної сфери (на прикладі СТОВ Розівка, запор. Обл.)
10180 Розробка та реалізація маркетингової стратегії
10181 Перспективи розвитку платіжної системи України
10182 Рекламна діяльність як складова маркетингу (на прикладі Адідас)
10183 Теоретичні та практичні питання щодо доцільності застосування судового прецеденту як джерела права в Україні
10184 Маркетингові інструменти розвитку ринку туристичних послуг в умовах глобалізації (на прикладі компанії "Іноземка")
10185 Маркетингові дослідження як передумова ефективної бізнес-діяльності підприємства
10186 Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму стягнення та адміністрування
10187 Страхування цивільно-правової відповідальності власників іноземного транспортного засобу
10188 Цивільно-правове регулювання юридичних фактів
10189 Шляхи просування вітчизняної продукції на зарубіжні ринки
10190 Правові проблеми державного регулювання господарської діяльності
10191 Модні напрями зачісок та новітності сучасних фірм
10192 Роль фінансового аналізу банку у формуванні його стратегії (на прикладі банку)
10193 Роль податку на прибуток у розвитку приватного бізнесу
10194 Формування міжнародного маркетингового комплексу торгівельно-посередницького підприємства
10195 Удосконалення цінової політики підприємства
10196 Міжнародні платіжні системи в українському платіжному обороті
10197 Вплив ГАТТ/СОТ на регулювання легкої промисловості
10198 Презумпція невинуватості у кримінальному процесі України
10199 Расторжение хозяйственного договора
10200 Розірвання господарського договору
10201 Оцінка ефективності інвестиційних проектів
10202 Програмування соціально-економічного розвитку регіону на прикладі Київської обл.
10203 Правове регулювання праці жінок в Україні
10204 Організація маркетингової діяльності на підприємстві
10205 Аналіз чутливості проекту як інструмент прийняття стратегічних рішень в інвестиційному плануванні
10206 Інноваційний менеджмент та його завдання на підприємстві
10207 Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності
10208 Інтернет-ресурси як засіб інформаційного забезпечення органів державної влади (на прикладі Управління праці та соцзахисту населення Надвірнянської РДА Івано-Франківської обл.)
10209 Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування в оптимізації управління фінансовим розвитком (на прикладі ТОВ Рійк Цваан Україна)
10210 Розширення Євросоюзу в 90-ті рр. ХХ ст.
10211 Управління процесом інтеграції України в світову економіку
10212 Моніторинг ринку страхових послуг, як передумова підвищення ефективності страхового захисту підприємств
10213 Управління фінансовими ресурсами підприємства
10214 Еколого-правовий статус людини і громадянина
10215 Сучасні технології просування продукції ТНК на ринок України
10216 Спадкове право в Україні
10217 Управління фірмою з експорту поліграфічної продукції (ЧП La Femme)
10218 Оцінка використання ресурсів підприємства
10219 Ефективність експортно-імпортних операцій підприємства
10220 Розробка рекламної кампанії на підприємстві готельного типу (на прикладі готелю Салют)
10221 Фінансова санація підприємств
10222 Торгівельні марки і позначення: неправомірне використання в мережі Інтернет
10223 Стратегія оновлення продукції підприємства 70 с.
10224 Промислові ризики та їх страхування
10225 Страхування та його роль у соціальному захисті громадян
10226 Дивідендна політика підприємства (на прикладі)
10227 Сучасні аспекти прав та законних інтересів субєктів господарювання
10228 Планування рекламної кампанії (на прикладі)
10229 Управління розвитком виробничої інфраструктури підприємства
10230 Управління структурою капіталу акціонерного товариства та вибір форм залучення додаткового капіталу
10231 Управління формуванням прибутку, шляхи підвищення прибутковості підприємства
10232 Правова характеристика державної виконавчої діяльності в сфері транспорту як галузі економіки
10233 Сучасні аспекти порушення цивільної справи в суді
10234 Сучасні аспекти процесуальних та процедурних особливостей на стадії ліквідації підприємства шляхом визнання його банкрутом
10235 Аналіз тактичного та оперативного планування з охорони праці організації (на прикладі)
10236 Стратегія виходу зарубіжної фірми на ринок України (на прикладі фірми "Ashland")
10237 Правове регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва
10238 Використання операцій з давальницькою сировиною для підвищення ефективності ЗЕД підприємства
10239 Залучення банківських кредитів для формування фінансових ресурсів підприємства
10240 Сучасні проблеми здійснення особистих немайнових прав громадян
10241 Посередницькі послуги в міжнародній комерційній діяльності ТОВ "Совінтек"
10242 Контроль якості продукції на підприємстві (на прикладі УК "Екосорб")
10243 Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі ДП "УІОЦ" МОЗ України)
10244 Підвищення ефективності діяльності підприємства (на прикладі ТОВ "Підприємство "Пластік карта")
10245 Організація процесу планування в загальноосвітніх навчальних закладах
10246 Корпоратизація підприємств в Україні (організаційно-правові питання)
10247 Статистичний аналіз науково-технічної діяльності у м. Києві
10248 Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування
10249 Розвиток підприємництва-головний фактор підвищення ефективності функціонування комунальної власності
10250 Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами (на прикладі підприємства акціонерної форми власності)
10251 Вдосконалення структури управління підприємством звязку
10252 Удосконалення інформаційного забезпечення управління підприємством (на прикладі компанії УВК)
10253 Бюджетування і аналіз грошових потоків підприємства
10254 Прокурорський нагляд за порушенням кримінальної справи
10255 Розрахунки пластиковими картками та проблеми їх розвитку в Україні
10256 Державотворчий потенціал української національної ідеї
10257 Проблема культурних цінностей в Європейській науці міжнародного права (з 1900 рр. і до наших часів)
10258 Правове регулювання надання медичної допомоги
10259 Методика і організація основних видів аудиторських послуг
10260 Проблема корупції в міжнародних відносинах: правовий аспект
10261 Розслідування крадіжок
10262 PR в банківській сфері
10263 Організаційно-правові основи економічної конкуренції (на прикладі КЗШВ "Столичний")
10264 Рекламний менеджмент в системі управління діяльністю телеканалу на прикладі ТРК "Ера"
10265 Християнські первні у творчості Василя Барки
10266 Проектне фінансування та методика оцінки ефективності проектів (на прикладі якого-небудь комерційного банку)
10268 Сучасні форми обслуговування кредитними інститутами приватних споживачів
10269 Маркетингові стратегії підприємства (на прикладі ТОВ "Шогун")
10270 Фінансова звітність підприємства та характеристика її основних показників (на прикладі ПП "Аркада")
10271 Управлінська підтримка процесу впровадження інноваційних технологій в сучасній гімназії
10272 Державна реєстрація нормативно-правових актів в Україні: правові основи та процедура
10273 Маркетингова стратегія у банку (на прикладі банку)
10274 Прогнозна модель валютного ринку
10275 Управління інвестиційною діяльністю підприємств в інноваційній сфері
10276 Обгрунтування інноваційної стратегії підприємства за умови виходу на зовнішній ринок
10277 Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу, аудиту експортних операцій підприємства
10278 Принципи побудови та перевірки слідчих версій під час розслідування злочину
10279 Білінгові системи в мережах телекомунікацій
10280 Фінансові послуги інститутів спільного інвестування в Україні
10281 Інноваційна спрямованість використання інвестицій: світовий досвід та шляхи його адаптації в Україні
10282 Розробка маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ "Екотехсервіс")
10283 Страхування відповідальності: види і перспективи розвитку
10284 Ціна інвестиційного кредиту (на прикладі будь-якого українського ком. банку)
10285 Обгрунтування оптимального обсягу оборотних коштів підприємства
10286 Сучасний стан функціонування української мови в державному управлінні
10287 Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)
10288 Захист права власності
10289 Страхування здоров'я: проблеми та перспективи розвитку в Україні (на прикладі АСК "Інго-Україна")
10290 Іпотечні цінні папери як інструмент фондового ринку України
10291 Фінансова звітність міжнародних корпорацій: інтерпретація і використання для визначення інвестиційної привабливості
10292 Оцінка майна і майнових прав в Україні
10293 Підходи до організації та розвитку міжнародного маркетингу на підприємстві (на прикладі банка "Райффайзен банк Аваль")
10294 Правова охорона товарних знаків
10295 Методика розрахунку податку на прибуток підприємства та облік витрат (доходів) з податку на прибуток та їх аудит
10296 Пріоритетні напрями реформування системи забезпечення воєнної безпеки України в контексті євроатлантичної інтеграції
10297 Міжнародний стратегічний маркетинг в системі управління стратегічним розвитком підприємства
10298 Стратегічне управління підприємницькою діяльністю на прикладі ресторану "Козацький стан"
10299 Маркетингові стратегії підприємства (на прикладі ТОВ "Зелар")
10300 Планування з показників праці та заробітної плати
10301 Облік паливно-мастильних запасів і аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємстві (на прикладі ТОВ "Аптека")
10302 Конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення (на прикладі НТТ "Елекон")
10303 Разработка механизма антикризисного управления предприятием
10304 Маркетингове управління збутовою діяльністю на прикладі ТОВ "Юріафарм"
10305 Формування конкурентних переваг на підприємствах малого бізнесу СПД Шаяхметова
10306 Обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства
10307 Механізм соціального управління
10308 Європейська інтеграція Чеської Республіки
10309 Банківська система України
10311 Облік, аналіз та аудит розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
10312 Облік, аналіз та контроль розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
10313 Облік, аналіз та контроль розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
10314 Облік, аналіз та аудит розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
10315 Організаційно-економічні основи регулювання регіонального біржового ринку олійних культур
10316 Роль ефективності рекламної кампанії в реалізації цілей організації (на прикладі ТОВ "Сандора")
10317 Управління публічним розміщенням корпоративних цінних паперів
10318 Розробка маркетингової стратегії підприємства
10319 Конкурси інновацій: проблема формування ефективних критеріїв обміну
10320 Реалізація національних економічних інтересів в зовнішньоекономічній діяльності України
10321 Страхування автотранспортних засобів (Авто-КАСКО)
10322 Загально-правові інститути вирішення господарських спорів
10323 Цивільний кодекс Франції 1804 року
10324 Значення ефективності рекламної кампанії в діяльності організації
10325 Адміністративне право Радянського періоду
10326 Обгрунтування стратегій розвитку корпорацій (на прикладі ЗАТ "АТ "Укрмедпостач")
10327 Знаки для товарів та послуг як джерело комерційної інформації
10328 Моніторинг інформаційної кампанії ЗМІ під час виборів
10329 Повноваження сільських, селищних, міських рад в сфері земельних відносин
10330 Місце і роль прокуратури в розбудові правової демократичної держави
10331 Кримінальна відповідальність (поняття, способи, форми реалізації)
10332 Методи криміналістики в розслідуванні злочинів
10333 Особливості тактики обшуку у приміщеннях
10334 Вечірній макіяж на основі 90-х рр. + постіж
10335 Менеджмент рекламної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Маріс»)
10336 Судове почеркознавство як наука про кримінальне дослідження рукописів
10337 Гарантії реалізації права власності на землю
10338 Правові аспекти забезпечення адвокатської таємниці
10339 Суб'єкти зобов'язальних правовідносин
10340 Облік розрахунків з банками та іншими кредитними установами (на прикладі ТОВ "Меджік")
10341 Управління первинним розміщенням емісії цінних паперів підприємства (на прикладі ПАТ "Укртелеком")
10342 Суб'єкти господарського права
10343 Особливості обліку основних засобів за МСБО та національними стандартами
10344 Розробка ефективної системи управління товариством з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "Кнауф Гіпс Київ")
10345 Удосконалення системи управління інвестиційними проектами підприємства (на прикладі ТОВ "До речі")
10346 Створити сучасний авторський дизайн до образу "Білосніжка та семеро гномів". Передбачити фарбування волосся згідно сучасних напрямів моди та застосування креативного постіжу та образу
10347 Виконати і розробити вечірній макіяж на основі традицій 30-х рр. ХХ ст. Виконати постижний виріб
10348 Аналіз конкурентних стратегій підприємства (на прикладі ТОВ "Телесик")
10349 Гарантії недоторканості особистого і сімейного життя у кримінальному процесі (стадія досудового розслідування)
10350 Вдосконалення управління витратами на підприємстві в сучасних економічних умовах
10351 Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу як способу вирішення спорів
10352 Формування нових конкурентних переваг корпорації (на прикладі ПАТ "Укртелеком")
10353 Діагностика стану та обгрунтування напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства (на прикладі ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Пролетарська»)
10354 Розробка маркетингової стратегії підприємства
10355 Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" та його використання для прийняття управлінських рішень (на прикладі кондитерського підприємства ПП "Маріам-С", м. Київ)
10356 Розвиток портфельного інвестування в умовах глобалізації
10357 Цивільне законодавство України в сучасних умовах
10358 Формування системи управління маркетингом в ТОВ "Русь Інтернешнл" (м. Київ)
10359 Внутрішній контроль в системі управління операційною діяльністю підприємства
10360 Внутрішній контроль грошових та матеріальних активів
10361 Удосконалення структури управління органу місцевої влади (на прикладі Київської облдержадміністрації)
10362 Управління портфелем фінансових інвестицій на підприємстві
10363 Страхування в ринковій економіці (на прикладі страхової компанії "PZU Україна")
10364 Соціальне сирітство, як прояв кризи сучасної сім'ї в Україні
10365 Стратегія маркетингових комунікацій у ВАТ Готель “Прем’єр Палац”, м. Київ та напрями її вдосконалення
10366 Право власності як центральний інститут речового права зарубіжних країн (за законодавством європейських країн)
10367 Правовий режим акцій
10368 Правове регулювання грошового обігу в Україні
10369 Облік і аудит розрахункових операцій із зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ "Консалтинг Трейд Тревел")
10370 Облік і аудит лізингових операцій (на прикладі ТОВ "Консалтинг Трейд Тревел")
10371 Послуги у цивільному праві
10372 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обгрунтування напрямів її підвищення
10373 Комплекс маркетингу послуг
10374 Вина: кримінально-правове визначення та законодавче закріплення в КК України
10375 Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку в Україні
10376 Правове регулювання рекламної діяльності в Україні та зарубіжних правових системах
10377 Правові аспекти створення та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців
10378 Система управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві
10379 Маркетингове дослідження поведінки споживачів на базі мережі кінотеатрів "Баттерфляй"
10380 Управління прибутком від основної діяльності страхової компанії (на прикладі СК "Добробут та Захист")
10381 Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю
10382 Правове регулювання діяльності акціонерних товариств
10383 Інформаційно-комунікаційне забезпечення процесу стратегічного управління (на прикладі ПАТ "Укртелеком")
10384 Формування та реалізація програми лояльності для мереж кінотеатрів "Баттерфляй"
10385 Суб'єкти зобов'язальних правовідносин
10386 Фінансова діяльність українських підприємств на міжнародному ринку капіталів
10387 Фінансове та бюджетне планування на рівні суб'єкта господарювання (за матеріалами ТОВ "Караван будівельний")
10388 Поняття і системи зобов'язального права
10389 Кримінальна відповідальність за грабіж
10390 Інструменти банківського маркетингу (на прикладі АБ "Хрещатик")
10391 Аналіз ефективності іноземного інвестування в асоційованій компанії
10392 Оптимізація логістичної системи та забезпечення ланцюжка діяльності підприємства (на прикладі ПП "Центр розвитку технологій")
10393 Форми (системи) бухобліку та їх вплив на прийняття управлінських рішень на підприємстві
10394 Удосконалення методів кредитування суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб на прикладі філії ВАТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку
10395 Облік, аналіз і аудит розрахунків за податками і платежами (на прикладі ТОВ "Діалог-Прес")
10396 Організація та проведення огляду місця подій при виробленні або реалізації недоброякісної продукції
10397 Праця молоді
10398 Дослідження ролі банків в розвитку національної економіки
10399 Особливості використання підприємством експортних кредитів (на прикладі аграрного підприємства)
10400 Українські транспортні компанії як суб'єкти світового ринку послуг
10401 Управління розвитком АТП (на прикладі АТП)
10402 Правове регулювання природних монополій в Україні
10403 Якісний та кількісний аналіз, джерела виникнення ризиків в інвестиційному банківському кредитуванні
10404 Стратегія виходу на ринок з новим товаром (на прикладі журналу "21 век")
10405 Митні платежі в державному регулюванні
10406 Система протидії та мінімізації шкідливого впливу маніпулювання поведінкою людини
10407 Управління пасивними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Хрещатик")
10408 Організація зовнішньоекономічної діяльності комерційного банку (на прикладі АКБ "Київ")
10409 Система просування ПрАТ "УРС" та шляхи її вдосконалення
10410 Управління конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі ПП „Катран-ОС")
10411 Правова характеристика монополістичних правопорушень за законодавством України
10412 Правові основи міжнародного співробітництва України у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС
10413 Система міжбанківських розрахунків в Україні: становлення і розвиток
10414 Валютні операції комерційного банку (на прикладі КБ "Приватбанк")
10415 Промислова політика Європейської спільноти, її засадничі принципи, особливості і ефективність використання у різних секторах розвитку економіки
10416 Короткострокове кредитування комерційними банками (на прикладі банку)
10417 Канадський федералізм: сьогодні і завтра
10418 Економічні нормативи НБУ (на прикладі ПАТ "Укрексімбанк")
10419 Бізнес-план створення майонезу на підприємстві "Кама"
10420 Становлення та розвиток системи гарантування вкладів в Україні
10421 Організація міжнародних транспортних послуг (на приладі "Укрзалізниці")
10422 Облік і аудит оборотних активів (на прикладі "Альянс Груп Компані")
10423 Енергетична система країн ЄС, система національних та наднаціональних пріоритетів
10424 Управління конкурентоспроможністю корпорацій (на прикладі ПАТ "Київська поліграфічна фабрика "Зоря")
10425 Антикризове управління фінансами підприємств
10426 Валютна політика Національного банку та її вплив на економічний розвиток України
10427 Економічні нормативи НБУ
10428 Ризики підприємницької діяльності: оцінка та розробка програми їх мінімізації (на прикладі ПрАТ "Київстар Джі Ес Ем")
10429 Управління формуванням прибутку, шляхи підвищення прибутковості підприємства
10430 Проблемні питання розмежування справ господарської та адміністративної юрисдикції
10431 Організаційна структура управління підприємством та обгрунтування проекту її вдосконалення (на прикладі страхової компанії ПрАТ "Європейський страховий альянс")
10432 Обгрунтування бізнес-проекту створення підприємства
10433 Формування та оптимізація портфелів цінних паперів підприємства
10434 Схемы реорганизации фирмы, ориентированные на повышение ее стоимости
10435 Маркетингові стратегії позиціювання підприємства (на прикладі компанії "Хіп-Україна")
10436 Управління процесами банківського кредитування (на прикладі АКБ "Київ")
10437 Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав: проблеми законодавства та правозастосування
10438 Ефективність менеджменту в діяльності туристично-рекреаційного комплексу
10439 Механізми використання іноземного капіталу в лізингових компаніях
10440 Правове регулювання транспортних відносин України
10441 Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону на прикладі м. Києва
10442 Лобіювання в системі державної влади
10443 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами
10444 Податкові пільги та їх роль у розвитку підприємств (на прикладі підприємства)
10445 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств (на прикладі підприємства)
10446 Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення (на прикладі ДП "Сіменс Україна)
10447 Критерії оцінки і порівняльна характеристика інвестиційної привабливості цінних паперів
10448 Розробка маркетингової стратегії підприємства
10449 Особливості діяльності і перспективи небанківських кредитних організацій
10450 Управління конкурентоспроможністю національної економіки в умовах глобалізації
10451 Історія розвитку міжнародного приватного права
10452 Інвестиції зарубіжних страхових компаній в розвиток страхового бізнесу на Україні (на прикладі Страхової компанії "Провідна")
10453 Розмежування повноважень Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України (правові аспекти)
10454 Управління експортно-імпортною діяльністю українських підприємств (на прикладі ТОВ «Шюко-Україна»)
10455 Удосконалення кадрового забезпечення супермаркетів «Велика Кишеня» у Києві
10456 Особливості регулювання фондових ринків в країнах Центральної та Східної Європи
10457 Акцизний збір та його роль у системі оподаткування в Україні (на прикладі ДПІ у Печерському районі м. Києва)
10458 Банківський аудит і його роль у забезпеченні стійкості банку
10459 Управління рекламною діяльністю в міжнародному менеджменті (на прикладі ТОВ "Комерц Еволюшн")
10460 Облік, аналіз і аудит розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
10461 Державна підтримка сільського господарства
10462 Аналіз фінансування державних та місцевих програм соціального захисту населення
10463 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями
10464 Аналіз системи оподаткування підприємства та його вдосконалення
10465 Шляхи підвищення ефективності оподаткування підприємницької діяльності
10466 Особливості правової охорони інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі
10467 Правове регулювання робочого часу
10468 Розробка і впровадження інвестиційної стратегії підприємства
10469 Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації
10470 Облік і аудит статутного капіталу та розрахунків із засновниками
10471 Порядок відновлення платоспроможності боржника
10472 Маркетингові стратегії компаній на зарубіжних ринках
10473 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами
10474 Розвиток демократії у країнах Сходу на прикладі Республіки Іран
10475 Взаємодія України з СОТ: проблеми та перспективи
10476 Податок на додану вартість в оподаткуванні сільгоспвиробників
10477 Особливості просування лікарських засобів рецептурної групи в умовах обмеженого бюджету на маркетинг (на прикладі антибактеріального препарату фармацевтичної корпорації "Артеріум")
10478 Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві
10479 Шляхи удосконалення управлінської діяльності (на прикладі митної служби)
10480 Правова організація перевозки вантажів залізничним транспортом
10481 Сучасний стан і перспективи розвитку прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів
10482 Стратегія побудови вертикально-інтегрованої компанії
10483 Розвиток адміністративного законодавства в Україні: історія та сучасність
10484 Кримінально - правові аспекти контрабанди
10485 Цінова політика фірми на міжнародному ринку
10486 Мотивація праці в системі менеджменту підприємства (upd20100158)
10487 Управління фінансовими кризами в умовах глобалізації
10488 Погашення та зняття судимості в кримінальному праві
10489 Психологічні методи запобігання інтернет-залежності в учнів старших класів
10490 Міжнародні неурядові економічні організації
10491 Управління капіталом банку
10492 Правові питання участі арбітражного керуючого в справах про банкрутство
10493 Національний сепаратизм та право націй на самовизначення: досвід вирішення етнонаціональних проблем в різних регіонах світу
10494 Застосування науково-технічних засобів при фіксації ходу та результатів слідчих і судових дій
10495 Юридична відповідальність за правопорушення у сфері енергопостачання
10496 Правове регулювання проходження служби в податковій міліції
10497 Правове регулювання особистого страхування в Україні
10498 Місце міжнародного права у сфері захисту прав людини в системі міжнародного права
10499 Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні
10500 Порівняльний торговельно-економічний аналіз країн НАТО
10501 Правовий статус автора як первинного суб'єкта права інтелектуальної власності
10502 Договір страхування: теоретичні та практичні аспекти
10503 Сучасні виборчі технології як засіб формування громадської думки: вітчизняний і західний досвід
10504 Організаційно- правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні
10505 Психологічні засоби запобігання інтернет-залежності старшокласників
10506 Напрямки удосконалення системи управління персоналом на підприємстві
10507 Шляхи вдосконалення політики соціальної відповідальності організації
10508 Проектування локальної мережі підприємства середнього масштабу
10509 Вдосконалення системи управління фінансами товариства з обмеженою відповідальністю
10510 Діяльність іноземних банків в Україні
10511 Валютні операції банку
10512 Разработка стратегического плана управления предприятием на основе маркетинга
10513 Анализ финансовых результатов частного предприятия и пути их роста
10514 Організація і планування маркетингової діяльності підприємства (на прикладі ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед")
10515 Організація і методика обліку та аналізу реалізації готової продукції (На прикладі ТОВ „Українське борошно”)
10516 Організація оптового продажу товарів (На прикладі ТОВ „Украбразив”)
10517 Маркетинг-менеджмент ТНК і проблема глобальної конкурентоспроможності (На прикладі „Сан ІнБев Украина”)
10518 Конкурентоспроможність продукції та обгрунтування напрямків підвищення її рівня (На прикладі „1-й Автоцентр „Київ”)
10519 Ефективність і проблеми діяльності іноземних компаній на українському ринку (на прикладі ТОВ „Рьодль і партнери”)
10521 Управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві (на прикладі ПП „Київпрофтур”)
10522 Мотиваційні механізми управління персоналом підприємств туристичної індустрії (на прикладі ПП „Перлина Світу-2”)
10523 Управління формуванням прибутку підприємства
10524 Оцінка ефективності діяльності ТНК
10525 Обгрунтування джерел фінансування інноваційного проекту
10526 Розробка маркетингової стратегії підприємств - суб'єктів ЗЕД
10527 Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у розвитку економіки України
10528 Медичне страхування у фінансовому забезпеченні соціальних гарантій населенню
10529 Організація виробничого підприємства з розробки та виготовлення торгівельних автоматів (інвестиційний проект, бізнес-план)
10530 Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ „МІКС Системс”)
10531 Методика складання балансу та аналіз фінансового стану підприємства
10532 Формування інноваційної стратегії ресторану „Диканька” (ТОВ „Рейнбо плюс”)
10533 Інвестиційна стратегія компанії (ТОВ «Гідроспецтранс»)
10534 Транснаціональні корпорації в міжнародному бізнесі
10535 Стратегія управління, управління організаційно-обслуговуючою системою ресторану (на прикладі ТОВ "Ес Кі Мо") ("Лео Клаб").
10536 Кредитний ризик та шляхи його оптимізації (на прикладі Альфа-банку)
10537 Облік, контроль та аналіз надходження товарів у системі управління підприємством (ПАТ "Універмаг "Дитячий світ")
10538 Податок на дохід фізичних осіб, його переваги та недоліки порівняно з іншими податками
10539 Облік і аналіз готової продукції та її реалізації
10540 Удосконалення управління системою безпеки готельного підприємства (на прикладі готелю "Турист", м. Київ)
10541 Сучасні проблеми формування персоналу підприємства („Берегівський радіозавод”)
10542 Міжнародні транспортні перевезення
10543 Організаційно-правові основи морського арбітражу в Україні
10544 Господарські договори: загальна характеристика та класифікація
10545 Проблеми набуття права власності на території України
10546 Правові засади закріплення, організації здійснення державної влади в Україні
10547 Правове регулювання відпусток
10548 Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві
10549 Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх
10550 Правове регулювання діяльності ломбардів в Україні
10551 Правове регулювання вексельного обігу в Україні
10552 Захист музичних творів в Інтернеті
10553 Управління портфелем цінних паперів на підприємстві
10554 Структура біржового товарного ринку та шляхи його вдосконалення
10555 Облік, аналіз і аудит в управлінні собівартістю діяльності туроператора
10556 Облік, контроль та аналіз витрат періоду промислових підприємств
10557 Фінансове планування на підприємстві
10558 Оцінка асортименту, якості та удосконалення технології продажу копіювальних апаратів
10559 Вплив бюджетно-податкової політики на державне регулювання економіки України
10560 Відтворення лексичних та граматичних особливостей англомовного рекламного тексту засобами української мови
10561 Інвестиційні ризики та їх вплив на обсяги іноземного інвестування
10562 Управління конкурентними перевагами підприємства в умовах кризи
10563 Маркетингова діяльність як складова видавничого менеджменту
10564 Розробка бізнес-плану для відкриття салону краси
10565 Створення корпоративного іміджу як елемент стратегічного управління організацією (на прикладі банку)
10567 Потенціал міжнародної діяльності підприємств
10569 Фінансово-господарська діяльність страхових компаній в Україні (на прикладі СК)
10570 Регулювання грошового обігу в Україні
10571 Управління фінансами малих підприємств
10572 Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України
10574 Становлення та розвиток фондового ринку України
10575 Напрямки покращення інвестиційної привабливості акцій підприємств-емітенті
10578 Використання фінансових показників для оцінки вартості підприємства (на матеріалах ПАТ ТФБ «Контракт»)
10579 Учетно-аналитические аспекты дебиторской и кредиторской задолженности на примере ООО "Запорожметал Холдинг"
10580 Облік та аналіз поточних зобов’язань (на прикладі ВАТ „Фармак”)
10581 Обгрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємства
10582 Звіт з практики ТОВ Диканька
10583 Лімітна політика як інструмент управління кредитним ризиком
10584 Стратегія іноземної фірми на ринку України
10585 Інтернет-технології у збутовій діяльності ТОВ НВП Будтехносервіс
10586 Комерційно - посередницька діяльність в Україні на прикладі ТОВ "Ясен"
10587 Стратегії ціноутворення, в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури
10588 Управління міжнародними транспортними операціями (на прикладі DHL)
10589 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства» (на прикладі ПП «Д.Н.А.»).
10590 Управління конкурентоспроможністю підприємства” (на прикладі ВАТ „Київпроект”)
10591 Особливості формування кредитної політики банків та вдосконалення напрямків кредитування
10592 Феномен ринкових перетворень в економіці Китаю
10593 Механізм регулювання ринку зерна в умовах інтегрованого ринку
10594 Регіональні і національні аспекти, проблеми виробництва та торгівлі наркотичними речовинами
10595 Правова охорона Конституції України
10596 Веб-сайт довідкової системи оператора мобільного зв'язку
10597 Використання служб Google для створення дистанційних навчальних засобів
10598 Розробка елементів інформаційно-аналітичної системи кредитування клієнтів банку
10599 Обгрунтування стратегії підвищення результативності діяльності підприємства (Київський станкобудівний концерн)
10600 Удосконалення системи стимулювання персоналу на підприємстві (на прикладі ТОВ «Віккон»)
10601 Особливості рекламного впливу на молодь в мережі Інтернет
10602 Правовий статус акціонерного товариства як юридичної особи
10603 Міжетнічний конфлікт на Кіпрі та шляхи його вирішення
10604 Підвищення кредитоспроможності ПАТ "Київпроект"
10605 Чеки як види розрахункових операцій та фіскальні відносини
10606 Правове регулювання ринку нерухомості в Україні
10607 Конституційні та законодавчі основи державної влади в Україні
10608 Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
10609 Правове регулювання фінансової діяльності в Україні
10610 Роль міжнародної Торгової Палати в уніфікації правового регулювання міжнародних торгівельних відносин
10611 Особливості психосоціальної роботи із сім'єю, яка виховує дитину з обмеженими можливостями
10612 Страхи та їх корекція в підлітковому віці
10613 Фінансування дошкільного виховання дітей та його вдосконалення (на прикладі м. Києва)
10614 Використання аналізу в стратегічному плануванні (на прикладі ТОВ "Інсол")
10615 Обгрунтування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ НВП "Промінь")
10616 Проектно-орієнтований підхід в організації діяльності компанії (на прикладі ТОВ "ISECO Security Systems")
10617 Інтелектуальний капітал підприємства: формування та ефективність використання (на прикладі ТОВ "НБМ")
10618 Застава як форма забезпечення інвестиційного банківського кредиту (на прикладі банку "Ощадбанк")
10619 Управління розвитком підприємства міжнародного профілю (на прикладі страхової компанії)
10620 Управління інноваціями в навчальному закладі
10621 Інвестиційні проекти та методи оцінки їх ефективності (на прикладі)
10622 Управління структурою капіталу акціонерного товариства та вибір форми залучення додаткового капіталу (на прикладі ПАТ "Пожспецмаш")
10623 Переддипломна практика (на прикладі ПАТ "Пожспецмаш")
10624 Управління формуванням витрат на виробництво і реалізацію продукції (на прикладі АТП ТОВ "Автобудкомплекс К")
10625 Злиття та поглинання корпорацій в системі міжнародного інвестування (на прикладі)
10626 Інтеграція валютної системи України у міжнародний фінансовий ринок
10627 Формування системи антикризового управління підприємством (на прикладі)
10628 Традиції та новаторство хорового мистецтва в системі вищих навчальних закладів України кінця ХХ - початку ХХІ століття
10629 Динамика развития рынка железнодорожных грузоперевозок в Украине. Анализ парка наливных цистерн
10630 Исследование тенденций роста (сокращения) объема перевозок жидких и наливных грузов в общем объеме железнодорожных перевозок в Украине, а также перспективы и динамика развития железнодорожных перевозок между Украиной и др. странами
10631 Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ "Юнівест Препрес"
10632 Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі Хлібокомбінату АТ "Київхлiб")
10633 Механізм управління фінансовою діяльністю підприємств корпоративного типу (на прикладі ТОВ "Промислово-торговельна компанія")
10634 Обгрунтування напрямів досягнення фінансової стабільності підприємства
10635 Управління картковим бізнесом в банку (на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк")
10636 Переддипломна практика (на прикладі ТОВ "Промислово-торговельна компанія")
10637 Порядок досудового врегулювання господарських спорів: питання теорії та практики
10638 Аналіз та підвищення ефективності системи преміювання персоналу на прикладі "ПП Авто Інвест"
10639 Особенности функционирования международного финансового рынка на современном этапе
10640 Підвищення ефективності обладнання в лінії по підготовці водно-спиртових сумішів (на прикладі ДП УГК "Nemiroff")
10641 Управління розрахунковими операціями суб'єктів ЗЕД (на прикладі підприємства ТОВ "Гранд Вікторі Трейд")
10642 Дисидентська діяльність А. Горської та вплив її творчості на українську культуру
10643 Жанри бідермайєру у творчості видатних живописців
10644 Валютно-кредитні операції комерційного банку
10645 Міжнародне економічне співробітництво України в ракетно-космічній галузі
10646 Управління фінансовою стійкістю підприємства
10647 Інноваційні процеси в забезпеченні безпеки туристів
10648 Аналіз ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
10649 Управління витратами на підприємстві (на прикладі ПАТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської")
10650 Антикризове стратегічне планування на підприємстві
10651 Управління фінансовою стійкістю на підприємстві
10652 Напрямки вдосконалення конкурентоспроможності туристичної галузі України на світовому ринку
10653 Управління експортною діяльністю підприємства та його удосконалення
10654 Трудові ресурси підприємства та особливості їх використання на підприємствах харчової промисловості
10655 Маркетингове дослідження в системі маркетингу підприємства: організація, проведення та результати
10656 Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуванням
10657 Капітал підприємств та джерела його формування
10658 Вплив реструктуризації підприємств на галузевий ринок
10659 Формування та ефективність використання нематеріальних активів підприємства
10660 Особливості функціонування та соціально-економічна ефективність підприємств - природних монополістів
10662 Контроль за виконанням делегованих повноважень (держуправління)
10663 Стратегія імпортної діяльності підприємства на ринку споживчих товарів в Україні (на прикладі ТОВ "Фоззі-Фуд")
10664 Облік і аналіз грошових коштів на підприємстві харчової промисловості
10665 Облік і аналіз грошових коштів на підприємстві харчової промисловості (переддипломна практика)
10666 Зобов'язання по наданню послуг в цивільному праві України
10667 Облік аналіз і аудит доходів від реалізації продукції (робіт та послуг) (на прикладі ПП "Савоїр-Вет")
10668 Методика та організація обліку, контролю і аналізу поточної дебіторської заборгованості підприємства (на прикладі ТОВ "Компанія "Авантаж")
10669 Дослідження асортименту, оцінка якості та санітарно-гігієнічна експертиза плодоовочевих консервів для дитячого харчування (за матеріалами ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" ОКЗДХ)
10671 Виробнича інфраструктура підприємства, шляхи підвищення її ефективності
10672 Процесуальне положення адвоката у адміністративному судочинстві
10673 Принцип рівності перед законом і судом у господарському процесі.
10674 Подолання гендерних стереотипів у формуванні лідерських якостей керівника
10675 Професіоналізація соціальної допомоги як пріоритет розвитку соціальної роботи в Україні
10676 Методика складання балансу та аналіз фінансового стану підприємства
10677 Теоретико-методичні засади дослідження конкурентоспроможності "Сквирського комбінату хлібопродуктів" та напрямки її підвищення
10678 Інституційний механізм співробітництва держав в митній сфері
10679 Управління комерційною діяльністю підприємства
10680 Бюджетна програма як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків
10681 Шляхи підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції (на прикладі ПАТ "Київська макаронна фабрика")
10682 Шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства (на прикладі ПАТ "Київська макаронна фабрика")
10683 Управління ціновими ризиками на біржовому ринку
10684 Специфіка оплати праці на підприємствах охоронного бізнесу (ТОВ "Дозор Сервіс")
10685 Правове регулювання місцевих бюджетів в Україні.
10686 Україна і ГАТТ/СОТ : проблеми і перспективи розвитку та інтеграції
10687 Управління інноваційним розвитком підприємства (на прикладі Хлібокомбінату №11)
10688 Принцип змагальності в господарському судочинстві.
10689 Правове регулювання режимів робочого часу
10690 Статус журналістів в міжнародному гуманітарному праві
10691 Становлення та розвиток конституційного ладу України
10692 Система оподаткування діяльності суб'єктів малого бізнесу
10693 Договір з купівлі-продажу як підстава набуття права власності на нерухоме майно
10694 Інструменти сучасної грошово-кредитної політики та методи їх активізації у розв'язанні проблем економічного розвитку
10695 Облік і аудит ліквідації підприємств - банкрутів
10697 Підготовка майбутніх учителів до індивідуалізації в навчанні молодших школярів
10698 Фешн підприємство як суб'єкт господарювання
10699 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ПрАТ "Фуршет")
10700 Бюджетна система України: перспективи та реалії
10701 Роль та місце іноземного інвестування в інвестиційній політиці України
10702 Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у роздрібній торгівлі в ринкових умовах
10703 Техніко-економічні заходи виходу підприємства з економічної кризи
10704 Обґрунтування шляхів підвищення рівня рентабельності підприємства
10705 Професійна підготовка спеціалістів в галузі керування документаційними процесами: реалії і перспективи
10706 Правове регулювання трудових відносин у сфері охорони праці
10707 Державні позики як форма фінансування бюджетного дефіциту
10708 Методика і організація внутрішнього контролю в банках України
10709 Вплив реклами на формування цінностей сучасного суспільства
10710 Принципи та методи управління підприємством індустрії моди
10711 Сучасні проблеми кримінальної відповідальності
10712 Державні цінні папери як об'єкти цивільних прав (в.1)
10713 Державні цінні папери як об'єкти цивільних прав (в.2)
10714 Державна політика щодо захисту прав громадян у трудових відносинах
10715 Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів
10716 Роль державного бюджету у фінансуванні економіки держави
10717 Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики України
10718 Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики України
10719 Финансово-кредитная поддержка отечественных товаропроизводителей при выходе на зарубежные рынки
10720 Телепрограми як засіб реалізації суспільних комунікативних функцій телебачення
10721 Формування фінансових результатів підприємства та напрями їх удосконалення
10722 Роль банківської системи України в розвитку ринку корпоративних цінних паперів
10723 Удосконалення системи місцевого самоврядування (в.1)
10724 Удосконалення системи місцевого самоврядування (в.2)
10725 Компетентний редактор - стратегічний потенціал видавництва
10726 Роль піар-спеціаліста у формуванні корпоративної культури
10727 Шляхи підвищення ефективності діяльності ТОВ "Блакитна нива"
10728 Ансамблі народного танцю України. Стан і перспективи розвитку
10729 Проблеми вибору та використання ефективного підручника з англійської мови для старших класів
10730 Телевізійний дискурс
10731 Використання сучасної художньої літератури в навчальному процесі з іноземних мов в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
10732 Сугестивні властивості телебачення
10733 Управління ресурсною базою комерційного банку
10734 Сучасні проблеми кримінальної відповідальності за розголошення комерційної або банківської таємниці
10735 Методика та організація обліку, аналізу та аудиту поточних зобов'язань підприємства
10736 Удосконалення управління інноваційною діяльністю на транспортному підприємстві
10737 Сучасні проблеми кримінальної відповідальності за господарські злочини в Україні
10738 Види господарсько-правової відповідальності
10739 Особливості відтворення екранного зображення: їх дія на глядача
10740 Ціноутворення та цінова політика підприємства в умовах ринку
10741 Міжкультурні аспекти діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу
10742 Цінні папери в господарській діяльності
10743 Формування та використання техніко-технологічної бази підприємства
10744 Організація бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, розрахунків з постачальниками по товарних операціях підприємства.
10745 Правові основи реєстрації в нотаріальній діяльності
10746 Анализ доходов, расходов и прибыльности коммерческого банка и механизм улучшения его финансовой устойчивости
10747 Конфлікти в організації та діяльність психолога з їх попередження та розв'язання
10748 Організація обліку та аудиту, розрахунки підприємством з оплати праці (ТОВ "Ігма")
10749 Інформаційний менеджмент на підприємстві
10750 Оптимізація управління персоналом на туристичному підприємстві в умовах загострення конкуренції.
10751 Міжнародна конкурентоздатність спільних підприємств в Україні
10752 Організаційно-методичні основи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
10753 Державне регулювання та нагляд за діяльністю банків.
10754 Управління оборотними коштами підприємства
10755 Управління фінансами (на прикладі банку)
10756 Афроамериканський сленг в українських перекладах
10757 Розробка системи методів нецінової конкуренції
10758 Правові засади державного фінансового контролю в Україні
10759 Господарський договір як засіб регулювання господарських правовідносин (р.2+р.3)
10760 Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин
10761 Психологічні особливості виховання моральних почуттів у молодших школярів
10762 Правові засади створення та діяльності кредитних спілок в Україні
10763 Вільні економічні зони як інноваційна форма регіонального розвитку
10765 Аналіз, оцінка та планування доходів та витрат бюджетних установ
10766 Соціально-педагогічні умови адаптації дітей-інвалідів до дитячого навчального закладу компенсуючого типу
10767 Кримінологічно-правовий аналіз злочинності у вітчизняному підприємництві (р.2+р.3)
10768 Глобалізація економіки: її сутність та протиріччя
10770 Державний аудит діяльності бюджетної установи (+ звіт з практики)
10771 Сучасні інформаційні технології навчання англійської мови на початковому етапі
10772 Правопорядок, законність та державна дисципліна діяльності спеціальних служб
10774 Проблеми захисту прав учасників акціонерного товариства.(цивільно-правовий аспект)
10775 Удосконалення управління конкурентоспроможності продукції на підприємстві
10776 Впровадження системи бюджетування на підприємстві (на прикладі компанії "Робінзон")
10777 Комунальна власність в економіці України
10778 Розробка стратегії виходу компанії ПрАТ "Ельфа" на міжнародний ринок на прикладі ринку республіки Білорусь.
10779 Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин
10780 Управління якістю будівництва
10781 Влияние международных финансовых организаций на экономику Украины
10782 Розвиток двосторонніх міжнародних економічних відносин України і Польщі
10784 Організація основної діяльності ТОВ "Автоцентр на Кільцевій" та удосконалення її планування
10785 Фінансова системам та суперечності реальної економіки
10787 Менеджмент рекламної діяльності підприємства
10789 Обґрунтування зміни обсягу та структури власного капіталу підприємства
10790 Організаційно-правове регулювання безпеки мореплавства
10791 Правове регулювання забезпечення виконання грошових зобов'язань
10792 Управління залученням позикового капіталу
10793 Формування системи стратегічного управління підприємства
10794 Економіко-правове забезпечення механізму формування і ефективного використання людського капіталу підприємства
10795 Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: проблеми теорії і практики
10796 Координація дій органів державної влади, які регулюють облікову політику, організацію і методику бухгалтерського обліку та звітності
10797 Методичні засади удосконалення організації праці менеджерів управлінської ланки (р.2+р.3)
10798 Удосконалення господарської діяльності ДП "Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці"
10799 Технологічні особливості спілкування при організації інтерв'ю на телебаченні
10800 Джерела міжнародного приватного права
10801 Впровадження маркетингу в практику діяльності вітчизняних підприємств в умовах організаційних змін економіки України
10802 Звіт з юридичної практики
10803 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
10804 Аспекти цивільно-правової відповідальності
10805 Організація виконання видаткової частини бюджету Солом'янського р-ну м. Києва
10806 Якість продукції як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
10807 Проект створення авіакомпанії ділових пасажирських перевезень на літаках бізнес-класу
10808 Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів модельного бізнесу на прикладі ТОВ "Зара Україна"
10809 Соціальне страхування в Україні
10810 Комунікативний інструмент в політичній боротьбі
10811 Офшорний бізнес як спосіб організації підприємницької діяльності
10812 Стратегічні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в Україні
10813 Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні
10814 Планування потреби в аутсорсингу логістичних потужностей промислового підприємства
10815 Образ селянина в творах Лу Сіня
10816 Стан та перспективи розвитку банківських послуг в Україні
10817 Удосконалення зовнішньоторговельних операцій на ювелірному ринку України
10818 Організація діяльності юридичної служби в органах державної фіскальної служби.
10819 Грошово-кредитна політика України (р.2+р.3)
10820 Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень щодо застосування заходів примусового характеру
10821 Виробничі витрати підприємства та стратегія їх зниження
10822 Інститути спільного інвестування (ІСІ) в Україні (р.2+р.3)
10823 Економіко-організаційний механізм реалізації міжнародних проектів у сфері біотехнологій за участю українських підприємств
10824 Організація міжнародної транспортно-експедиторської діяльності та її розвиток в Україні
10825 Механізм стимулювання продажу товарів на підприємстві (+ звіт з практики)
10826 Оцінка ефективності лізингових операцій торговельно-виробничого підприємства (р.2+р.3)
10827 Особливості використання словесних методів у процесі виробничого навчання
10828 Міжнародна виробнича кооперація в сфері енергозбереження
10829 Методи просування нового товару на ринок та ефективність їх застосування (на прикладі фармацевтичної компанії "Егіс Нюрт", препарат Стимулотон)
10830 Анализ эффективности использования Интернет-технологий в деятельности туристического предприятия
10831 Розвиток прибуткового оподаткування юридичних та фізичних осіб в Україні
10832 Шляхи зниження собівартості продукції за рахунок здійснення інноваційної діяльності на підприємстві ДП ПАТ "Київхліб", "Булочно-кондитерський комбінат"
10833 Самостійна робота як засіб активізації творчих здібностей учнів професійно-технічних навчальних закладах
10834 Вдосконалення управління виробництвом підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
10835 Інституційне забезпечення державного регулювання аграрного ринку
10836 Стратегічне управління та проблеми його використання на підприємстві (р.2+р.3)
10837 Валютні операції комерційного банку та їх вплив на валютний ринок України (ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") (р.3+р.4)
10838 Статистичний аналіз інноваційної діяльності в Україні
10839 Сучасні проблеми кримінально-правового захисту власності в Україні
10840 Лізингові операції в міжнародному бізнесі
10842 Особливості порядку приватизації невеликих державних підприємств
10843 Транснаціональні компанії як суб'єкти міжнародного бізнесу
10844 "Стратегії створення та функціонування преміум брендів на фармацевтичному ринку (на прикладі фармацевтичної компанії "Дарниця")
10845 Підвищення ефективності застосування митного режиму "транзит" в митних органах України
10846 Управління активними операціями банківської установи (на прикладі)
10847 Розробка оперативних планів та графіків виробництва
10849 Формування конкурентної політики держави
10850 Освітні витоки філософського дискурсу
10851 Ефективність кредитних відносин комерційних банків з позичальниками (на прикладі банку)
10852 Роль державного регулювання у розвитку господарської діяльності підприємства
10853 Стратегія підвищення продуктивності праці на підприємстві
10854 Політична діяльність В. В. Щербицького
10855 Юридична відповідальність та її функції
10856 Студентське самоврядування як чинник соціалізації студентів ВНЗ
10857 Повноваження Верховного Суду України у кримінальних справах
10858 Управління оборотними коштами підприємства ТОВ "ІГМА"
10859 Зобов'язально-правові засоби захисту права власності в господарських відносинах
10860 Соціально-психологічні чинники формування синдрому емоційного вигорання працівників освітньої галузі
10861 Пісенна творчість українських композиторів 1990-х років: провідні тенденції, жанрово-стильові особливості
10862 Підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства в процесі управління туристичними потоками на прикладі ТОВ "Ліга Тур"
10863 Розробка оперативних планів та графіків виробництва на підприємстві ТОВ "Віді Ван"
10864 Організація та методика обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з оплати праці (на прикладі ТОВ "Січ Лтд")
10865 Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків підприємства "Адвокатське бюро "Олександр Григоров та Партнери"
10866 Формування конкурентної політики держави
10867 Облік, аналіз аудит амортизації основних засобів (на прикладі НВТОВ "Будівельник")
10868 Розвиток міжнародних транзитних послуг в Україні
10869 Ефективне використання робочого часу в організації (ТОВ "Юнікомп-офіс")
10872 Новітні міфологеми англомовного комунікативного простору та специфіка їх перекладу.
10873 Менеджмент експортних операцій на прикладі ТОВ "Скіф"
10874 Управління банківськими ризиками на прикладі ПАТ "ПроКредит Банк"
10876 Формування організаційно-педагогічних вимог до діяльності структурного підрозділу ВНЗ" (на прикладі управління кафедрою)
10877 Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці на підприємстві ТОВ "Метінвест"
10878 Методика і організація обліку, контролю і аналізу поточних зобов'язань підприємства в умовах розвитку ринкових відносин (ТОВ "Агрозахист-Кий")
10879 Особливості обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств (на підприємстві ПП "Манільчук")
10880 Правове регулювання діяльності поліції в Україні
10881 Правове становище органів в сфері забезпечення якості та безпеки харчової продукції
10882 Методика складання фінансової звітності підприємства. Аналіз і аудит її показників (на прикладі ТОВ "Фоміно")
10883 Маніпулятивність та довіра в знайомствах за допомогою мережі Інтернет
10884 Облік, аналіз, аудит доходів інвестиційної і фінансової діяльності підприємства (ТОВ "Лотос")
10885 Особливості виконавської творчості А. Пугачової
10886 Сучасні інформаційні війни в міжнародних відносинах
10887 Безконфліктне управління та управління конфліктами (ПП "Всесвіт Прінт")
10888 Правові засади розкриття банківської таємниці
10889 Маркетингова стратегія банку (ПАТ "Креді Агріколь Банк")
10890 Законодавство про акціонерні товариства: стан та шляхи вдосконалення
10891 Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень 20 ст.
10892 Дослідження становлення та розвитку акціонерних товариств в Україні
10893 Контроль та регулювання діяльності підприємства в кризовій ситуації
10894 Управління вхідними і вихідними фінансовими потоками страховика (ПрАТ СК "Гарант-Система")
10895 Международный опыт развития малого бизнеса и возможность его использования в Украине
10896 Організаційно-правове забезпечення юридичного обслуговування підприємства
10897 Правовий статус районної ради
10899 Технологія прийняття владних рішень в законодавчих органах влади
10900 Цивільно-правова відповідальність за законодавством України
10901 Розроблення марочної політики для ПВКП "Люкс-сервіс"
10902 Управління господарською діяльністю на підприємстві ПАТ "Макаронна фабрика"
10903 Оподаткування юридичних осіб: напрямки оптимізації
10904 Инновационная реклама в телекоммуникационной сфере
10905 Вплив оподаткування на розвиток малого і середнього бізнесу
10906 Облік аналіз і аудит грошових коштів на підприємствах пиво-безалкогольної промисловості на прикладі ПрАТ "Оболонь"
10907 Ефективність адміністративного менеджменту в контексті сучасної соціоекономічної ситуації (на прикладі ТОВ "Мані Бург")
10908 Облік, аналіз, аудит надходження та наявності основних засобів (на підприємстві "Альфа-Діана")
10909 Оптимизация производственной системы предприятия АО "ХТЗ"
10910 Переваги і недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
10911 Місцеве самоврядування в Україні: його становлення та розвиток на сучасному етапі
10912 Національна система масових електронних платежів
10913 Формирование личностной готовности к обучению в школе
10914 Особенности формирования финансовых ресурсов транснациональных корпораций (на примере "Метинвест" и "ММК им. Ильича")
10915 Методика складання фінансової звітності підприємства, оцінка його економічного потенціалу (на прикладі філії ДПМ ПАТ "Укртелеком")
10916 Методика обліку та аналізу доходів і витрат основної діяльності підприємства (на прикладі машинобудівного заводу)
10917 Державне регулювання зовнішньої торгівлі України
10918 Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України
10919 Громадянське суспільство в умовах розвитку сучасної держави: стан і перспективи розвитку
10920 Митно-тарифна система регулювання зовнішньої діяльності України
10921 Ефективність використання матеріально-технічної бази торговельного підприємства і резерви її підвищення (на прикладі ПАТ "Універмаг "Дитячий світ")
10922 Розвиток креативності підлітків засобами тренінгу (2-3 р.)
10923 Громадянське суспільство в умовах розвитку сучасної держави: стан і перспективи розвитку
10924 "5 канал" як унікальне явище в інформаційному просторі України
10925 Методика і організація обліку й аналізу наявності та руху малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) (на прикладі підприємства ТОВ "Спорт маркетинг" (Sport Life)
10926 Розробка бізнес-плану підприємства туристичної індустрії (на прикладі ботеля "Sweet dreams")
10927 Адаптація та реалізація маркетингової стратегії компанії на міжнародному ринку на прикладі компанії "Інтеррибфлот"
10928 Індустрія міжнародного туризму та її розвиток в сучасних умовах
10929 Місцеве самоврядування в Україні: його становлення та розвиток на сучасному етапі
10930 Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку ринку водних подорожей в Україні (2-3 р.)
10931 Совершенствование системы организации и нормирования труда на предприятии "Отель "Премьер Палац"
10932 Модель управління рекламною діяльності в Україні
10933 Повноваження прокурора на досудових стадіях кримінального процесу України.
10934 Формування раціональної структури безготівкових розрахунків на підприємстві (на матеріалах ПАТ "Райз-Максимко" Гадяцького району Полтавської обл.) (3-4р)
10935 Діяльність факторингових компаній на ринку фінансових послуг в Україні
10936 Мотивація та управління персоналом в організаціях, які займаються аутсорсингом та аутстафінгом. Особливості та перспективи розвитку (на прикладі компанії "Комп'ютерні системи")
10937 Оперативне та стратегічне планування на підприємстві ТОВ "Cargill Ukraine"
10938 Соціальне страхування як інструмент соціального захисту населення
10939 Формирование имиджа предприятия на внешнем рынке
10940 Методика і організація обліку та аналізу амортизації основних засобів на підприємстві (КМД УДППЗ "Укрпошта")
10941 Боргова політика України (2-3 р.)
10942 Медична етика та захист прав людини.
10943 Управління позиковим капіталом ТНК (на прикладі ТНК "Cargill")
10944 Організація та аналіз депозитних операцій комерційного банку (на прикладі банку "Ощадбанк")
10945 Споживче кредитування в Україні
10946 Отчет по практике по предприятию ПрАТ "Київбудінвест"
10947 Особливості справляння непрямих податків в Україні
10948 Оподаткування прибутку підприємства (ТОВ "Еко-ресурс")
10949 Механізм формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів самоврядування (Департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради)
10950 Моніторинг кредитного ризику у банківській діяльності (на прикладі Вінницької дирекції банку)
10951 Теоретическое оформление идеи славянского единства в учении славянофилов и членов Кирилло-Мефодиевского братства в 30-е - 50-е годы XIX века
10952 Формування і розвиток ринку послуг із страхування життя в Україні (Вінницька обласна дирекція ПАТ СК "Універсальна", м. Вінниця)
10953 Правові засади державного управління повітряним транспортом України
10954 Отчет по практике в детском саду (Психология)
10955 Фінансовий ринок України: сучасні тенденції та перспективи
10956 Організація діяльності структурних підрозділів підприємства ТОВ "Альппром"
10957 Факторингові операції банків та проблеми їх розвитку в Україні ("Райффайзен Банк Аваль")
10958 Адміністративне судочинство в Україні: сучасність і перспективи
10959 Право Європейського Союзу та його співвідношення з національним законодавством України
10960 Суд присяжних в сучасному кримінальному процесі
10961 Відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт та послуг
10962 Оцінка доходності та ризиковості цінних паперів (на прикладі ПАТ "Укрнафта")
10963 Законність і правопорядок та способи їх реалізації в Україні
10964 Стратегія розширення асортиментного портфелю банка АКБ "Правекс-Банк"
10965 Механізм функціонування фондів фінансування будівництва в Україні
10966 Імідж як засіб формування контингенту загальноосвітнього навчального закладу (на прикладі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів)
10967 Проблеми та перспективи розвитку міжнародного рекламного бізнесу в Україні
10968 Пільгове оподаткування в міжнародній практиці
10969 Холдингові групи: особливості правового становища
10970 Правове регулювання сертифікаційної діяльності на транспорті
10971 Аналіз, облік та аудит дебіторської та кредиторської заборгованості (на прикладі ТОВ "Київська інвестиційно-будівельна компанія")
10972 Звіт з практики по бухгалтерському обліку (на прикладі ТОВ "Київська інвестиційно-будівельна компанія")
10973 Правове регулювання використання інтелектуальної власності у господарській діяльності
10974 Правовое регулирование транспортировки грузов предприятиями металлургической промышленности
10975 Вплив ТНК на економічне зростання приймаючих країн
10976 Бюджет як інструмент реалізації соціальної політики держави
10977 Актуальні проблеми співробітництва держав в авіаційній сфері в сучасних умовах
10978 Правове регулювання здійснення адвокатами юридичного захисту підприємницької діяльності
10979 Державно-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки в діяльності транспорту
10980 Правове регулювання міжнародних перевезень морським шляхом
10981 Право на життя як головне право фізичної особи
10982 Проблеми спадкового права
10984 Конституційні основи фінансової діяльності України
10985 Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ "Ворожба")
10986 Управління податковим навантаженням підприємств
10987 Особливості розгляду господарськими судами спорів про витребування майна з чужого незаконного володіння
10988 Механізм управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності ПАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг"
10989 Торгові угоди: суб'єкт, об'єкт, зміст.
10990 Захист майнових прав громадян в кримінальному процесі
10991 Захист права власності за законодавством України
10992 Практика припинення зловживань монопольним становищем підприємства
10993 Правовий режим ЗЕД
10994 Фінанси державних підприємств
10995 Механізм формування та використання доходів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Екмі-Меблі"
10996 Механізм ЗЕД (на прикладі машинобудівної галузі) (2-3 р.)
10997 Оптимізація структури капіталу (на прикладі ПАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод") (2-3 р.)
10998 Організація страхування майна підприємств та шляхи його вдосконалення (на прикладі НАСК "Оранта")
10999 Дослідження лідерського потенціалу молоді

Зараз ви дивилися сторінку 1 списку готових дипломних робіт. Перейти до інших сторінок зі списками готових дипломних робіт:

Сторінка 1 списку готових дипломних робіт

Сторінка 2 списку готових дипломних робіт

Сторінка 3 списку готових дипломних робіт

Сторінка 4 списку готових дипломних робіт

Сторінка 5 списку готових дипломних робіт

Сторінка 6 списку готових дипломних робіт

Увага, в списку присутні не всі наявні готові дипломні роботи (лише 4700 з понад 8000). Якщо ви на знайшли потрібну вам тему дипломної, це не означає що її не існує. Ви можете зробити запит на пошук готової дипломної роботи. Після цього здійснимо пошук і запропонуємо вам варіанти готових дипломних робіт за темою, зазначеною у запиті.

Також ви можете відвідати наш каталог готових дипломних робіт:

Ви також можете замовити виконання індивідуальної роботи за вашим планом, на потрібному вам прикладі і за вимогами вишу, де ви навчаєтесь:

© www.diplom.in.ua, 2005-2023