Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   ПОСЛУГИ, ЦІНИ, ГАРАНТІЇ, ТЕРМІНИ   |   ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БІБЛІОТЕКУ ВЕРНАДСЬКОГО   |   ЛІНКИ   | 
|   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ    |   КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ   |   Русская версия сайта   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Типові помилки при написанні курсових і дипломних робіт.

Типові помилки при написанні та оформленні курсової, дипломної роботи чи магістерської дисертації є наступними:
1. Зміст роботи не відповідає плану курсової (дипломної, магістерської) роботи або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.
2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта.
3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження.
4. Автор не виявив самостійності.
5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літератури з теми дослідження.
6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня дослідження проблеми.
7. Не розкрито зміст та організацію експериментального дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних, їхні характеристики), поверхово висвітлені практичні питання.
8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.
9. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.
10. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без додержання вимог державного стандарту.
11. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.


www.diplom.in.ua

Реклама: